ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 1 - 30 รายการ จากประมาณ 1,217 สำหรับคำว่า "กรมราฑัณ์" (0.0023 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
15/03/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เครื่องกล
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางคอแหลม, ยานนาวา, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปะการแสดง การแ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เอกการโฆษณา
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาโท
สาขา : การจัดการทรัพยากร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เอกบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ภาษีเจริญ, หนองแขม, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 9 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (จอมทอง, บางขุนเทียน,..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
ประสบการณ์ 12 ปี
ปริญญาโท
สาขา : การจัดการอุตสาหกร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สมุทรสาคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : โฆษณา
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทค..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (พระโขนง, บางนา..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบริหารธุรกิจ ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบริหารโรงพยาบา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาโท
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีอาหาร
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : มนุตษย์ศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 20 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปวช.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 8,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 14 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 9 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 36,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
ประสบการณ์ 9 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์กราฟิก
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ดอนเมือง, หลักสี่,บา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เคมี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
24/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ภาษีเจริญ, หนองแขม, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  ..41    >>
X


กรุณารอสักครู่...