ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 1 - 30 รายการ จากประมาณ 1,207 สำหรับคำว่า "กรมราฑัณ์" (0.0034 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
15/03/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เครื่องกล
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
19/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 8 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
19/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 11 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ภาษีเจริญ, หนองแขม, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
19/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาโท
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาโท
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 32,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : พระนครศรีอยุธยา,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เคมี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 33 ปี
ประสบการณ์ 14 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ดอนเมือง, หลักสี่..)
เงินเดือนที่ต้องการ 28,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสานเท..
พื้นที่ต้องการทำงาน : พระนครศรีอยุธยา,
เงินเดือนที่ต้องการ 11,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 34 ปี
ประสบการณ์ 15 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : สระบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 39 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปศาสตร์/การจัด..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ยโสธร,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
ประสบการณ์ 9 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์เครื่อ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยก..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิต
พื้นที่ต้องการทำงาน : พระนครศรีอยุธยา,
เงินเดือนที่ต้องการ 11,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมศาสตร์ ไฟ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 22,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เอกการโฆษณา
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางกอกน้อย, บางพลัด..)
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : เชียงราย,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 36 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ,
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 10 ปี
ปริญญาโท
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ ประชา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 24,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ฟิสิกส์ประยุกต์
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครปฐม,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  ..41    >>
X


กรุณารอสักครู่...