ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 81511 - 81540 รายการ จากประมาณ 103,702 สำหรับคำว่า "" (0.0020 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 33 ปี
ประสบการณ์ 10 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการธุรกิจระ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 21 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ต่ำกว่า ม.6
สาขา : สังคม
พื้นที่ต้องการทำงาน : ลพบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 35 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา :
พื้นที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต,
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา :
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ประเวศ อ่อนนุช, สวนห..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาการจัดการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (คันนายาว,บางกะปิ, บึ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : ชาย
อายุ : 19 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ม.6
สาขา : วิทย์_คณิต
พื้นที่ต้องการทำงาน : มหาสารคาม,
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คณะมนุษยศาสตร์ สา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 8 ปี
ปริญญาโท
สาขา : สุขาภิบาลอาหาร
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 30,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจการจั..
พื้นที่ต้องการทำงาน : เชียงใหม่,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 33 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ม.6
สาขา : วิทย์ - คณิต
พื้นที่ต้องการทำงาน : เชียงใหม่,
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 39 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เครื่องจักรกลและแ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สระบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ม.6
สาขา : คณิต
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 8 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางเขน, สายไหม..)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : สาขาวิชารัฐศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เกษตรและสิงแวดล้อ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครปฐม,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ชีววิทยา (พฤกษศาส..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ขอนแก่น,
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : ราชบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : สารสนเทศศาตร์(IT)
พื้นที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 13,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 13,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ระบบสารสนเทศทางคอ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : หญิง
อายุ : 21 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปวส.
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 9,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11/12/2556
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ออกแบบเครื่องจักร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
<<  1 .. 2711 | 2712 | 2713 | 2714 | 2715 | 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2720 |  ..3457    >>
X


กรุณารอสักครู่...