Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด

- จัดทำเอกสารเสนอราคาให้แก่ลูกค้าและจัดเตรียมเอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 09/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

บริษัท เจเอสที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาห...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

.Net Developer ( Programmer ) ** ด่วน **

บริษัท คิวบ์ออฟไนน์ จำกัด

วิเครราะห์ และพัฒนา Web Application ให้เป็นไปต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/12/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

AIS Call Center ภาษาไทย

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 15,000 17/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 39,827รายการ
เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร

บริษัท สตาร์เกทฮุก จำกัด

มีความสามารถขับรถยนต์ได้ มีความรู้เข้าใจในเส้นท...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

บริษัท สตาร์เกทฮุก จำกัด

ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคุบบัญชามอบหมาย เช่น 1. เ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ , ช่างประกอบแม่พิมพ์

บริษัท สตาร์เกทฮุก จำกัด

- ซ่อมแม่พิมพ์(โลหะ) วิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขปั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท สตาร์เกทฮุก จำกัด

- ควบคุมกระบวนการ สรรหาบุคลากรของบริษัทให้เป็นไ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

พนักงานควบคุมคุณภาพ

บริษัท สตาร์เกทฮุก จำกัด

ตรวจชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัด เช่น เวอร์เนียร...

เงินเดือน(บาท) : 7,500 - 9,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

Sales Engineer

บริษัท สตาร์เกทฮุก จำกัด

1. ขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ เหล็ก สแตนเลส ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด

1.ซ่อมแซม แก้ไข งานไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล ต่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี สามโคก

ผู้ควบคุมงาน(งานซ่อมบำรุง)

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด

-ดูแลรับผิดชอบในงานบริการหลังการขายของบริษัท(งา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด(ประมูลงานก่อสร้าง)

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด

-จัดทำ Proposal บริษัท -จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานคลังสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

ควบคุมดูแลคลังวัตถุดิบ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

เจ้าหน้าที่บัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

-ตรวจสอบเอกสาร บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และทำเช็คจ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

ออกแบบสิ่งพิมพ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

เจ้าหน้าที่พรีเพรส

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

- ดูแลเครื่องพิมพ์ดิจิตอล - ดูแลความเรียบร้อยขอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางกรวย

พนักงานขาย วัสดุตกแต่งภายใน กระเบื้องยาง (Sales Executive)

บริษัท กรีน เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- วางแผนการขาย แนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้า -...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

วิศวกรขาย เน้นอุปกรณ์ด้านภาพและเสียง

บริษัท กรีน เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดูแลงานในลักษณะโปรเจ็ค มีความเข้าใจในเทคโนโลยีด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

Project Manager เน้นอุปกรณ์ด้านภาพและเสียง

บริษัท กรีน เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดูแลงานในลักษณะโปรเจ็ค มีความเข้าใจในเทคโนโลยีด...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

Project Manager ด้านภาพและเสียง

บริษัท กรีน เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดูแลงานในลักษณะโปรเจ็ค มีความเข้าใจในเทคโนโลยีด...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

Sales Exclusive

บริษัท กรีน เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตำแหน่งพนักงานขายสำหรับสินค้าประเภท ภาพและเสียง...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 38,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

Service Engineer

บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด

-ดูแลในส่วนการติดตั้งเครื่องมือแพทย์เช่นเครื่อง...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

ผู้แทนฝ่ายขาย Sale Engineer ประจำภาคอีสาน

บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด

-ออกพบลูกค้า ถ้าขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

ผู้แทนฝ่ายขาย Sale Engineer ประจำภาคใต้

บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด

-ออกพบลูกค้า ถ้าขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด

1. การวางแผนงานโครงการ , ควบคุมและจัดการกระบวน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Draftman M&E

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด

-เขียนแบบ Shop Drawing และ As-built drawing งาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/01/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ทั้งหมด 39,827 รายการ