เว็บบอร์ด

napat_tang
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

รบกวนช่วยทำแบบสำรวจ เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน

เรียนทุกท่าน

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในธุรกิจขนาดเล็กหรือกลาง (SMEs) และลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษจากการทำแบบสอบถาม

ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามหรือรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://whyworkforthaisme.info
หรือเฟสบุคแฟนเพจ: https://www.facebook.com/whyworkforthaismestudy

การสำรวจนี้เป็นการสำรวจเกี่ยวกับการทำงานกับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (SME) สัญชาติไทย ศึกษาโดยนิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้อมูลสำรวจจะใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้นและจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

หมายเหตุ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยของผู้โพสต์เอง
วันที่ : 25/03/2020 เวลา : 21:39:52
--ไม่มีรายการ--