อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Urgent All Year Extra

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 50 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 50 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 50 ตำแหน่ง

  - Premium Company 12 เดือน

  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view 1 ครั้ง

  - Cover Banner (Link Company Profile) 15 วัน

77,725 บาท

ลดเหลือ 46,635 บาท

รวมสุทธิ
49,899 บาท

Urgent All Year Plus

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 30 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 30 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 30 ตำแหน่ง

  - Premium Company 12 เดือน

  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view 1 ครั้ง

  - Cover Banner (Link Company Profile) 7 วัน

47,635 บาท

ลดเหลือ 30,963 บาท

รวมสุทธิ
33,130 บาท

Urgent All Year 2

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 20 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 20 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 20 ตำแหน่ง

  Premium Company 12 เดือน

  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view 1 ครั้ง

38,600 บาท

ลดเหลือ 25,090 บาท

รวมสุทธิ
26,846 บาท

Urgent All Year 1

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 10 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 10 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 10 ตำแหน่ง

  Premium Company 12 เดือน

22,400 บาท

ลดเหลือ 16,800 บาท

รวมสุทธิ
17,976 บาท

Urgent 9 Plus

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 9 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 20 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 20 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 20 ตำแหน่ง

  - Premium Company 9 เดือน

25,380 บาท

ลดเหลือ 16,497 บาท

รวมสุทธิ
17,652 บาท

Urgent 9

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 9 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 15 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 15 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 15 ตำแหน่ง

  Premium Company 9 เดือน

20,385 บาท

ลดเหลือ 15,289 บาท

รวมสุทธิ
16,359 บาท

Urgent 6 Extra

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 20 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 20 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 20 ตำแหน่ง

19,404 บาท

ลดเหลือ 13,583 บาท

รวมสุทธิ
14,534 บาท

Urgent 6 Plus

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 15 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 15 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 15 ตำแหน่ง

14,553 บาท

ลดเหลือ 10,187 บาท

รวมสุทธิ
10,900 บาท

Urgent 6

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 10 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 10 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 10 ตำแหน่ง

12,936 บาท

ลดเหลือ 9,702 บาท

รวมสุทธิ
10,381 บาท

Urgent 3 Plus

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 3 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 10 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 10 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 10 ตำแหน่ง

9,240 บาท

ลดเหลือ 6,468 บาท

รวมสุทธิ
6,921 บาท

Urgent 3

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 3 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 5 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 5 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 5 ตำแหน่ง

6,600 บาท

ลดเหลือ 5,280 บาท

รวมสุทธิ
5,650 บาท

Urgent 2 Plus

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 2 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 10 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 10 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 10 ตำแหน่ง

   

8,800 บาท

ลดเหลือ 6,160 บาท

รวมสุทธิ
6,591 บาท

Urgent 2

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 2 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 5 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 5 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 5 ตำแหน่ง

5,500 บาท

ลดเหลือ 4,400 บาท

รวมสุทธิ
4,708 บาท

Urgent 1 Plus

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 5 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 5 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 5 ตำแหน่ง

2,750 บาท
รวมสุทธิ
2,943 บาท

Urgent 1

เลือกเพื่อเปรียบเทียบ
 • - ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน

  - ประกาศงานด่วน 3 ตำแหน่ง

  - ค้นหา Resume Urgent 100 ฉบับ/วัน

  - ค้นหาประวัติผู้สมัครทั่วไป 200 ฉบับ/วัน

  - ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ

  1. Email Urgent Matching 3 ตำแหน่ง

  2. ระบบงานด่วน 3 ตำแหน่ง

1,950 บาท
รวมสุทธิ
2,087 บาท