อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Hero Banner

(แสดงผลแบบหมุนเวียนโฆษณา | ขนาด : 1920 x 430 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : gif,jpg )

Cover Page

(แสดงผลแบบหมุนเวียนโฆษณา | ขนาด : 1920 x 600 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : gif,jpg | ขนาดไฟล์ : 100 kb)

Top Page

(แสดงผลแบบหมุนเวียนโฆษณา | ขนาด : 728 x 90 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : gif,jpg | ขนาดไฟล์ : 50 kb )

Premium Companies

(แสดงผลแบบหมุนเวียน 6 โฆษณา | ขนาด : 626 x 626 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : jpg | ขนาดไฟล์ : 50 kb )

Best company

(แสดงผลแบบหมุนเวียนโฆษณา | ขนาด : 200 x 200 พิกเซล | ชนิดไฟล์ : jpg | ขนาดไฟล์ : 50 kb )