อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Social Boost Plus

เป็นช่องทางการโฆษณาผ่าน Facebook ที่เน้นการสื่อสารด้วยภาพเป็นหลัก เช่น โลโก้หน่วยงาน องค์กร,ภาพตราสินค้า,ภาพองค์กร หรือ ภาพประกอบอื่นๆที่ต้องการทำการโฆษณา โดยมีการกระจายการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และการันตียอดการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์
  • ยอดการเข้าถึงสื่อ 10,000 ครั้ง 7,000 บาท/ครั้ง
แนะนำบริการเพิ่มเติม ฝ่ายบริการลูกค้า 02-514-7474