อัตราค่าโฆษณา

รายการสั่งซื้อ
ไม่มีรายการ

Urgent full Package

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 10 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 User
  - ขึ้น JobFair Online Size M จำนวน 2 ครั้ง
  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view 1 ครั้ง
  - Hero Banner ระยะเวลา 30 วัน
  - Premium Company ระยะเวลา 12 เดือน
  - มูลค่ารวม 220,000 บาท (ลด 80%)
50,000 บาท
รวมสุทธิ
53,500 บาท

Urgent Package

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 10 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 User
  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view 1 ครั้ง
  - Banner Cover ระยะเวลา 30 วัน
  - Best Company ระยะเวลา 12 เดือน
  - มูลค่ารวม 81,000 บาท
32,000 บาท
รวมสุทธิ
34,240 บาท

VIP Plus

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 10 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 User
  - ขึ้น JobFair Online Size S จำนวน 2 ครั้ง
  - ขึ้น JobFair Online Size M จำนวน 1 ครั้ง
  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view 2 ครั้ง
  - Premium Company ระยะเวลา 12 เดือน
25,900 บาท
รวมสุทธิ
27,713 บาท

VIP

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 10 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 10 User
  - ขึ้น JobFair Online Size S จำนวน 2 ครั้ง , Size M จำนวน 1 ครั้ง
  - Facebook ยอดการเข้าถึงสื่อ 20,000 view
  - Best Company (Banner Express) ระยะเวลา 12 เดือน
20,900 บาท
รวมสุทธิ
22,363 บาท

Premier

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 5 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 5 ตำแหน่ง
  - User สำหรับเข้าใช้งานจำนวน 5 User
  - ขึ้น JobFair Online Size S จำนวน 2 ครั้ง
15,900 บาท
รวมสุทธิ
17,013 บาท

Exclusive

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 12 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานไม่จำกัด
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 3 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง
13,900 บาท
รวมสุทธิ
14,873 บาท

Super Save

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 9 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานได้ 20 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 2 ตำแหน่ง
8,900 บาท
รวมสุทธิ
9,523 บาท

Gold Plus

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงาน 20 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - ระบบงานด่วนจำนวน 5 ตำแหน่ง
  - Facebook 1 ครั้ง ยอดการเข้าถึงสื่อ 5,000 view
  - Best Company ระยะเวลา 3 เดือน
7,900 บาท
รวมสุทธิ
8,453 บาท

Gold

 • - ระยะเวลา 6 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงาน 20 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 2 ตำแหน่ง
5,900 บาท
รวมสุทธิ
6,313 บาท

Second Plus

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 2 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงาน 5 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบงานด่วนจำนวน 2 ตำแหน่ง
  - Facebook 1 ครั้ง ยอดการเข้าถึงสื่อ 5,000 view
4,900 บาท
รวมสุทธิ
5,243 บาท

Silver

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 3 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงาน 10 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 1 ตำแหน่ง
3,200 บาท
รวมสุทธิ
3,424 บาท

Starter Plus

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานได้ 3 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานได้ไม่จำกัด
  - ระบบ E-mail Matching จำนวน 2 ตำแหน่ง
2,200 บาท
รวมสุทธิ
2,354 บาท

Starter

 • - ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน
  - ออนไลน์ตำแหน่งงานได้ 3 ตำแหน่ง
  - ค้นหาใบสมัครงานไม่จำกัด
1,200 บาท
รวมสุทธิ
1,284 บาท