เว็บบอร์ด

Maji
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

แนบ Portfolio ยังไง

ยื่นสมัคร Graphic design ค่ะ แล้วบ้างที่ต้องให้แนบ Portfolio
ไม่รู้ว่าต้องแนบ ยังไงค่ะ ไฟลล์ใหญ่ เกิน 1mb อยู่แล้วด้วย พยายามย่อแล้วค่ะ ไม่มีที่ให้แนบลิ้งด้วย
วันที่ : 31/01/2021 เวลา : 00:04:36
--ไม่มีรายการ--