เว็บบอร์ด

byllnmin
ผู้ตั้งกระทู้
[Trainee]

ควรเพิ่มพื้นที่ต้องการทำงานให้มากกว่า 1จังหวัดหรือหนึ่งพื้นที

ควรการกำหนดพื้นที่ต้องการการทำงาน มากกว่า 1 พื้นที่ เพื่อเป็นปรธโยขน์ต่อนายจ้างและผู้สมัครงาน LOL
วันที่ : 07/10/2015 เวลา : 21:05:40
--ไม่มีรายการ--