• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน แคบริค (ไทยแลนด์ ) JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตมีนบุรี

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบจากงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อลำดับความเหใาะสม วางแผนและวิเคราะห์การซื้อสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ ร่วมกับฝ่ายขายและการตลาดให้ทันตามกำหนดเวลา สำรวจ และสรรหาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย ต่อรองและเปรียบเทียบคุณภาพและราคาได้ตรงตามความต้องการ จัดศซื้อ จัดหาสินค้า และวัตถุดิบจากต่างประเทศตามเงื่อนไขและแผนงานที่กำหนด ติดต่อประสานงานการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ จากต่างประเทศ ประสานงาน ติดตามและควบคุมการส่งมอบสินค้าและวัตถุดิบ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรับของเข้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

หางาน,สมัครงาน,งาน เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง

บริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด

พนักงานจัดซื้อ

จัดหา เจรจาต่อรอง และสั่งซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มผลกำไรสูงสุด เปิดใบ po พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้าจะตรงเวลาและมีคุณภาพสูง วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลการขายเพื่อระบุโอกาสใหม่และตัดสินใจสั่งซื้ออย่างมีข้อมูล จัดการระดับสินค้าคงคลังและติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ในสต็อกในเวลาที่เหมาะสม ทำงานร่วมกับทีมการตลาดและฝ่ายขายเพื่อพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การขายสินค้า ติดตามแนวโน้มและเทคโนโลยีค้าปลีกล่าสุดเพื่อระบุและนำวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ

หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

ธุรการอาคาร นิติบุคคล

ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารอาคาร เช่น จัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซม สัญญาบำรุงรักษา การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี โครงการของบริษัทให้กับบุคคลภายในและภายนอก รับผิดชอบจัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการสินทรัพย์และงานโครงการ เช่น งบประมาณ แผนการดำเนินงาน รายงาน บันทึก และงานเอกสารอื่นๆ บริหารงานนิติบุคคล โครงการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ รับเรื่องร้องเรียน พร้อมแก้ไขปัญหาให้ผู้พักอาศัย ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยอยู่ในกฎระเบียบของทางนิติบุคคล ประสานงานด้านงานธุรการของนิติบุคคลและงานลูกค้าสัมพันธ์ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน,สมัครงาน,งาน พี.เค.สแตนเลส แอนด์ เดคคอเรท JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน

บริษัท พี.เค.สแตนเลส แอนด์ เดคคอเรท จำกัด

จัดชื้อภายในประเทศและต่างประเทศ

รับนโยบายหรือกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่องค์กรมีอยู่แล้ว สิ่งใดที่ต้องจัดหาเพิ่มให้องค์กรเพื่อรองรับแผนงานหรือกลยุทธ์ หรือสมควรจะต้องเพิ่มเติมขั้นตอน ระบบ หรือกระบวนการใดๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อแผนงานหรือกลยุทธ์ขององค์กรได้ นำรายชื่อคู่ค้า หรือผู้จำหน่าย vendor ที่มีอยู่ในระบบมาพิจารณาถึงความสามารถในการจัดซื้อหรือจัดหาออเดอร์ตามที่องค์กรต้องการได้หรือไม่ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่จัดตั้งไว้เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างกำไรจากการส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ ตรวจสอบเอกสารสัญญาการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อนการยืนยันการรับออเดอร์ และประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อการชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการ

หางาน,สมัครงาน,งาน Wisco Alliances Co.,Ltd. JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน

Wisco Alliances Co.,Ltd.

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเคลมสินค้า ขอตัวอย่าง ขอเอกสารด้านเทคนิค จัดทำเอกสารสั่งซื้อ และดำเนินการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองกับ supplier รวมถึงสรรหา supplier รายใหม่ๆ ติดตามการส่งมอบเพื่อให้ได้สินค้าทันตามความต้องการของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนและเปรียบเทียบราคาสำหรับการจัดซื้อระหว่างประเทศ ติดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดซื้อระหว่างประเทศและแนวโน้มอุตสาหกรรม ตรวจสอบและจัดการประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานคุณภาพ

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

จัดซื้อ

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 901 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top