• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
พนักงานขายรถยนต์ (โชว์รูม รามอินทรา)
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์toyota และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่่บริษัทฯตั้งไว้ มีการอบรมก่อนเริ่มงาน การันตีรายได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2 เสนอขายรถยนต์ใ์หก้บลูกค้าในช่องทางต่างๆ 3 บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม 4 ลงโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5 ดำเนินการติดตามรายชื่อลูกค้าที่บริษัทจัดสรรให้จากข้อมูลเก่า เพจส่วนกลาง เพจทีม หรือเพจส่วนตัว 6 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท 7 จัดทำรายงานสรุป รวบรวมข้อมู ของฝ่ายขาย และเข้ารับการฝึกอบรมงานขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการขายให้ดียิ่งขึ้น 8 จัดเตรียมและช่วยเหลืองานส่วนกลางของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 9 จัดทำใบเสนอราตาและติดต่อประสานงานกับลูกค้า 10 ดำเนินการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังงานขาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด
หัวหน้าแผนกบัญชี
งานด้านเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และ บันทึกใบสำคัญจ่ายเข้าระบบก่อนจัดทำการจ่ายในกรณีต่าง ๆ บันทึกใบสำคัญจ่ายเข้าระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภพ 30 ภงด 1 ภงด 3 ภงด 53 สปส 10 1 จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา ดู stock สินค้าคงเหลือ งานด้านลูกหนี้ ทำบัญชีลูกหนี้ จัดการตัดลูกหนี้ ตัดยอดขาย ออก invoice ปิดรายงานภาษีขาย ตรวจสอบระบบทำงานขั้นตอนด้านรับ สรุปยอดรายรับในแต่ละสัปดาห์ ตรวจ statement เข้าบัญชี กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานด้านงบการเงิน กระทบยอดรายการทางบัญชี ปิดงบการเงินประจำเดือน ปี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,616 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top