• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจอมทอง
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกบริการ
ติดตามและให้ข้อมูลลูกค้าเพื่อต่อสัญญาบริการทั้งในประกันและนอกประกัน รวมถึงมีหน้าที่ขาย อะไหล่เครื่องผลิตน้ำแข็งเพื่อเป็นการให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการของเรา รักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่ ให้มีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว มีหน้าที่สร้างและพัฒนาการสื่อสารที่ชัดเจนให้กับลูกค้า รวมถึงเป็นหน่วยงานที่คอยติดต่อ ประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร ติดตามทุกปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง และแก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด ให้คำปรึกษาลูกค้า คอยติดต่อประสานงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวบรวมความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท มาสเตอร์สไตล์
เจ้าหน้าที่แผนกจ่ายกลาง
จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานได้ตามกำหนดเวลา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆมีความสะอาด ปลอดเชื้อ บันทึกเบิก จ่าย และการจัดทำข้อมูลสต็อคอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการสูญหาย ติดตาม เรียกคืนอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้ครบถ้วนตามจำนวน ตรวจเช็คความเสียหายของอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ก่อนการจัดเก็บ หรือการนำมาใช้ เพื่อคัดแยก และรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้คงประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน ประสานงานส่งทำความสะอาดผ้า เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลช่วยเหลือทีมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างาน เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยความราบรื่น
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,066 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top