• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Finance & Account Supervisor
บริหารจัดการ ควบคุม ขั้นตอนการทำงานของแผนก เพื่อให้แน่ใจว่างานบัญชีการเงินทั้งหมดดำเนินการตามนโยบายของบริษัท ควบคุม จัดการ พัฒนา ปรับปรุงการขั้นตอนการทำงาน และระบบการปฏิบัติงานโดยรวม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร รับผิดชอบตรวจสอบการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนกับทีมบัญชี และควบคุมงบการเงินรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและทันเวลา บริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการตรวจสอบ vendor ทั้งในเรื่องการชำระเงิน คำขอ ฯลฯ ได้ถูกต้องครบถ้วน ปรับปรุงและนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและบัญชีต่อผู้บริหารและทีม ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ดำเนินการด้านกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางซื่อ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จัดทำรายงานงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รายไตรมาส และรายปี ตามแบบฟอร์มของ คปภ จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน rbc รายไตรมาส และรายปี จัดทำรายงานกระทบยอดรายการตามงบการเงิน รายงานฐานะการเงินและกิจการของบริษัท และรายงานการดำรงเงินกองทุน จัดทำรายงานสินทรัพย์ลงทุน และสินทรัพย์จัดสรร ตามมาตรา 27 4 จัดทำรายงานระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ews ตามมาตรการกำกับบริษัทประกันวินาศภัย ให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับงานบัญชีทั่วไป
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท ไมดาส ซอฟท์ จำกัด
ธุรการบัญชี (Senior)
ประจำสำนักงานเอกมัย หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบและดูแลด้านปิดงบบัญชี ด้านการเงิน และด้านงานภาษีอากร ให้กับบริษัท ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร ควบคุมและจัดทำงบการเงินงบดุลงบกำไรขาดทุนและรายงานทางบัญชี ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่ถูกต้อง ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตรวจสอบรายงาน สินค้าขาดเกินของคลังสินค้า และตรวจสอบการจัดทำค่า commission ของพนักงานขาย วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า และรายงานค่าใช้จ่ายแต่ละแผนก ทำงานบัญชีและการเงินอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร รวมถึงประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กร คุณสมบัติ ชาย หญิง อายุระหว่าง 25 40 ปี ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จบการศึกษาปวส ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบบัญชีได้ รวมถึงสามารถปิดบัญชีได้ สามารถปฏิบัติงาน 6 วันได้ วันจันทร์ วันเสาร์ employment type full time location ประจำสำนักงาน zth เอกมัย 16 salary 20 000 35 000 baht up to experience and skills ทำงาน จันทร์ เสาร์ เวลา 9 00 18 00 น สนใจติดต่อ hr manager คุณมณีรัตน์ เล็ก tel 062 2464941 mail maneerat lekk gmail com
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,598 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top