• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
loss prevention operations เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญ ประจำอาคาร จามจุรี สแควร์
ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยภายในโดยรอบอาคาร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุและระงับเหตุได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง ประสานงานการซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการชำรุด หรือ เสื่อมสภาพของอาคาร เพื่อให้สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการผู้เช่าพื้นที่ รวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการ ในด้านความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย รวมถึงประสานงานในการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการและให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทาความเสียหาย และรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้บริษัท ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 260 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top