• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วิศวกรแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง
1 ดำเนินการออกใบสั่งซ่อม work order จากระบบ sap เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง 2 จัดทำรายงานประจำวันของแผนก เช่น รายงานสรุปรายการใบสั่งซ่อม the daily of work order เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร และผู้จัดการแผนกต่างๆ ในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง 3 ตรวจสอบ และจัดเก็บใบสั่งซ่อม work order ทั้ง cm และ pm ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ และเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 4 ควบคุมการเบิกคืนอุปกรณ์ส่วนกลางของฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5 ประสานงานกับศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้า และแผนกต่างๆ เพื่อรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซ่อม 6 safety and quality system ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 7 risk management ปฏิบัติตามแผน กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร 8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
บริษัท โซลูชั่นโซน จำกัด
IT Security Support Engineer
1 ศึกษาทำความเข้าใจสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่าย ให้พร้อมสำหรับการทำงาน และ เรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ email ระบบ network และ ระบบ authentication เป็นต้น 2 สามารถ installation configuration และ maintenance สินค้าที่บริษัทจำหน่าย 3 ให้บริการหลังการขายตามสัญญาบริการของลูกค้า เช่น onsite support remote support หรือ call support เป็นต้น 4 จัดทำรายงาน และ สรุปผลการทำงาน ในรูปแบบ ไฟล์เอกสารหรือ email ทุกครั้ง 5 ทำรายงานสรุปการทำงาน weekly report 6 ให้บริการ ma ภายในระยะเวลาของลูกค้า และ ควรมีการทำ ma กับลูกค้าไม่น้อยกว่า 2 รายต่อสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม 7 เข้าร่วมการอมรม หรือ training ตามที่บริษัทกำหนด 8 ต้องสอบ certificate ในสินค้าที่รับผิดชอบ งานประจำวัน 1 ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของลูกค้าในช่วงเช้าด้วยเครื่องมือต่างๆที่บริษัทจัดตั้งไว้ และ แจ้งเตือนลูกค้าเมื่อพบความผิดปรกติ 2 ให้บริการลูกค้า ที่ติดต่อเข้ามา ด้วย การ remote support call support หรือ onsite support งานประจำ สัปดาห์ 1 เข้าให้บริการลูกค้าที่มีสัญญาบริการแบบ มีเจ้าหน้าที่เข้าประจำทุกสัปดาห์ 2 ทำการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และ แจ้งลูกค้าให้ทราบถึงความผิดปรกติ 3 ทำการตรวจสอบรายงานเรื่องการโจมตี และ แจ้งลูกค้าเพื่พบเหตุการณืที่ผิดปรกติ งานประจำเดือน 1 เข้าให้บริการลูกค้าตามรอบสัญญา รายเดือน หรือ รายสามเดือน 2 ทำการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และ แจ้งลูกค้าให้ทราบถึงความผิดปรกติ 3 ทำการตรวจสอบรายงานเรื่องการโจมตี และ แจ้งลูกค้าเพื่พบเหตุการณ์ที่ผิดปรกติ 4 จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานปริมาณการใช้งานและ การโจมตีที่พบ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 70 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top