• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นนทบุรี , บางบัวทอง
บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
1 วางแผนกิจกรรมทางการตลาดทั้งปีของบริษัท 2 จัดทำเครื่องมือการขาย การสื่อสารทุกช่องทาง 3 เสนอรูปแบบ พัฒนา สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ๆ 4 อัพเดรดข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ในทุกช่องทางที่มีทั้ง on line and off line 5 ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร สำหรับทุกกิจกรรม ทางการตลาด เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 6 ประเมินผลกิจกรรมเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลและเป็นแนวทางในการทำงานครั้งต่อไป 7 สำรวจตลาด อัพเดรดสถานการณ์ และหาข้อมูลสำหรับคู่แข่งที่เกิดขึ้นในตลาด 8 นำเสนอผลงานในเดือนที่ผ่านมาต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด 9 ทำสรุปยอดขายและหาวิธีเพิ่มยอดขายให้องค์กร 10 ติดตาม ปรับปรุง สถานการณ์ทางการตลาดด้าน online & digital ศึกษาคู่แข่งและกลยุทธ์ของคู่แข่ง และนำเสนอข้อมูลของคู่แข่งใหม่ๆ 11 วางแผนการทำโฆษณา online 12 สามารถทำ multi media ได้ดี
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
Software Project Manager
1 วางแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและเว็บไซต์สำหรับลูกค้า และองค์กรภายใน ในทุกๆ โปรเจคที่ได้รับมอบหมาย 2 รับ requirement จากลูกค้า และทำรายละเอียดของงานพัฒนาระบบเป็น scope of work เพื่อใช้แนบไปกับใบเสนอราคา ที่จะส่งลูกค้า ก่อนเริ่มดำเนินการโปรเจค 3 คิดประเมินราคาค่าบริการของแต่ละโปรเจค เพื่อให้ director พิจารณา และอนุมัติ ก่อนทำใบเสนอราคาส่งให้แก่ลูกค้า 4 บริหารจัดการจำนวนคนในทีมงานสำหรับพัฒนาระบบในแต่ละโปรเจค 5 บริหารจัดการระยะเวลาทำงาน และการสลับสับเปลี่ยนทีมงาน เพื่อพัฒนาระบบให้เสร็จสิ้นทันตามระยะเวลาที่กำหนด 6 ช่วยเหลือ system analysis ในการออกแบบ process ของระบบ ฐานข้อมูล รูปแบบการแสดงผลของระบบ และการใช้งานระบบ 7 ประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า และดูแลโปรเจคที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันตามเวลาที่กำหนด 8 รับเรื่องจัดการปัญหาต่างๆ ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคที่รับผิดชอบ ทั้งก่อนและหลังงานเสร็จสิ้น และจัดสรรทีมงานในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และพิจารณานำเสนอลูกค้าหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 9 ช่วยเหลือ system analysis ในการทดสอบการทำงานของระบบให้ถูกต้องตาม process และความต้องการของลูกค้า 10 ช่วยเหลือ system analysis ในการทำเอกสารยืนยันการทดสอบระบบ ส่งมอบให้แก่ลูกค้าสำหรับบางโปรเจค 11 ลงมือช่วยเหลือ system analysis และทีมงาน programmer ในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถลงรายละเอียดของงานได้ทันทีที่จำเป็น 12 จัดเก็บผลงานโปรเจค ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่องานเสร็จสิ้น 13 ช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและเว็บไซต์ 14 พัฒนาความรู้ ความสามารถต่างๆ และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 15 ดูแลและพัฒนาความสามารถของทีมงานอย่างต่อเนื่อง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 62 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top