• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
บริษัท แอคมี่ สุพีเรียร์ จำกัด
พนักงานแพทเทิร์น ออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สัมภาษณ์ on line
สร้างและปรับแพทเทริน์อุตสาหกรรมด้วยระบบ lectra สร้างแพทเทริน์และตัดเย็บตัวอย่างงานได้ ดำเนินการจัดทำ size spec เบื้องต้น เพื่อใช้เป็นค่าวัดเปรียบเทียบจากการเย็บและฟิตติ้งได้ถูกต้อง ครบถ้วน บันทึก ปรับแก้ไขฟิตติ้ง ปรับแก้ไขกระดาษแบบ ปรับแก้ไขควบคู่กับพนักงานเย็บในส่วนของเทคนิคการเย็บ ได้ถูกต้องและทันเวลา เกรดไซส์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการผลิตได้ถูกต้องสมบูรณ์ การประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
iwa Design (Thailand) Co Ltd
accounting officer เจ้าหน้าที่บัญชี ปิดงบ
1 ฝั่งสินทรัพย์ เก็บสำเนาใบกำกับซื้อสินทรัพย์ ทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 2 ฝั่งสมุดรายวัน ปิดงบ งานด้านบัญชี reconcile ทุกยอดบัญชี ปิดงบรายเดือน by project กระทบยอดภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อยื่น ภพ 30 รายเดือน กระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อยื่น ภงด 3 53 จัดทำกระดาษทำการเพื่อตรวจสอบงบได้ ตรวจสอบงบการเงินรายเดือนภายใน ตรวจสอบงบการเงินเพื่อนำส่งสรรพากรและพาณิชย์ ตรวจภาษีซื้อ ภาษีขาย ก่อนนำส่ง ภพ 30 รายเดือน ตรวจหัก ณ ที่จ่ายภงด 3 53 ก่อนนำส่งรายเดือน งานอื่นๆตามที่ทีมบริหารขอข้อมูล 3 erp mango ตรวจ gl ทุกยอดบัญชี ตรวจงบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล ทั้งแบบรวมและงบแบบแยก project 4 งานด้านการเงิน จัดทำ cashflow statement ติดต่อธนาคารสินเชื่อต่างๆ 5 งานด้านอื่นๆ ติดตามทวงหนี้ งานด้านอื่นๆ ตามที่ทีมบริหารแจ้งมา
ภูเก็ต , ถลาง
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
หัวหน้ากะงานบำรุงรักษา shift maintenance supervisor ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต
ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ วางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทุกขึ้นตอนให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้ว่าจ้างในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ควบคุมกำกับดูแล และสั่งการแก้ไขในจุดที่เกิดปัญหา มีประสบการณ์การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลอย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ในระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระที่เกี่ยวข้องท่าอากาศยานนานาชาติ 1 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล สาขาอุตสาหการ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถ พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 35,455 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top