• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
iwa Design (Thailand) Co Ltd
accounting officer เจ้าหน้าที่บัญชี ปิดงบ
1 ฝั่งสินทรัพย์ เก็บสำเนาใบกำกับซื้อสินทรัพย์ ทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 2 ฝั่งสมุดรายวัน ปิดงบ งานด้านบัญชี reconcile ทุกยอดบัญชี ปิดงบรายเดือน by project กระทบยอดภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อยื่น ภพ 30 รายเดือน กระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อยื่น ภงด 3 53 จัดทำกระดาษทำการเพื่อตรวจสอบงบได้ ตรวจสอบงบการเงินรายเดือนภายใน ตรวจสอบงบการเงินเพื่อนำส่งสรรพากรและพาณิชย์ ตรวจภาษีซื้อ ภาษีขาย ก่อนนำส่ง ภพ 30 รายเดือน ตรวจหัก ณ ที่จ่ายภงด 3 53 ก่อนนำส่งรายเดือน งานอื่นๆตามที่ทีมบริหารขอข้อมูล 3 erp mango ตรวจ gl ทุกยอดบัญชี ตรวจงบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล ทั้งแบบรวมและงบแบบแยก project 4 งานด้านการเงิน จัดทำ cashflow statement ติดต่อธนาคารสินเชื่อต่างๆ 5 งานด้านอื่นๆ ติดตามทวงหนี้ งานด้านอื่นๆ ตามที่ทีมบริหารแจ้งมา
กรุงเทพมหานคร , ทุกเขต
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขาย sale manager
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเติบโตของธุรกิจที่มีกำไรผ่านรูปแบบการจัดจำหน่ายและธุรกิจต่างๆ พัฒนาจัดการและเพิ่มกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีกำไรกับคู่ค้าผู้จัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายและโครงการสำหรับกลุ่มแบรนด์ การจัดการรายงานโดยตรงในการบรรลุงบประมาณการขายและความคาดหวัง พัฒนาแผนการขาย งบประมาณและประสานงานกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ใช้กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุงบประมาณการขายและกลยุทธ์การเติบโต ช่วยในการสร้างและปรับราคาขายโดยการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการแข่งขันและอุปสงค์และอุปทาน ติดตามและให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผสมผสานเทคนิคการตลาดใหม่แคมเปญโฆษณาการวิเคราะห์ตลาดและการวิจัย นำและพัฒนารายงานโดยตรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายเป้าหมายติดตามประสิทธิภาพและขั้นตอนต่างๆ ตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย การคาดการณ์การขาย แนวโน้มการตลาด ฯลฯ เพื่อรายงานให้กรรมการทราบเพื่อช่วยในการวางแผนและการจัดการแบรนด์หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบหรือหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 35,455 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top