• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

ธุรการอาคาร นิติบุคคล

ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารอาคาร เช่น จัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซม สัญญาบำรุงรักษา การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี โครงการของบริษัทให้กับบุคคลภายในและภายนอก รับผิดชอบจัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการสินทรัพย์และงานโครงการ เช่น งบประมาณ แผนการดำเนินงาน รายงาน บันทึก และงานเอกสารอื่นๆ บริหารงานนิติบุคคล โครงการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ รับเรื่องร้องเรียน พร้อมแก้ไขปัญหาให้ผู้พักอาศัย ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยอยู่ในกฎระเบียบของทางนิติบุคคล ประสานงานด้านงานธุรการของนิติบุคคลและงานลูกค้าสัมพันธ์ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางาน,สมัครงาน,งาน ซับเจคทีฟ JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย

บริษัท ซับเจคทีฟ จำกัด

หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร

1 ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารคอนโดมิเนียม 2 ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน 3 บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอาคารและหรือหัวหน้าช่าง 4 รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน 5 ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา 6 ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง 7 ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร 8 จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 9 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 10 เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา 11 ดูแลซ่อมบำรุงและทำความสะอาดสระว่ายน้ำพร้อมห้องเครื่อง 12 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

Part-time/พนักงานสัญญาจ้าง

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 401 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top