• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท ที เอส คอนเทนเนอร์ ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน ด่วน (รับพิจารณาเฉพาะผู้หญิงและสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
1 ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบัญชีและการเงิน 2 วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี รวมทั้งทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง 3 ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และธนาคาร 4 วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สินบริษัทฯ 5 จัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อผู้บริหารระดับสูง 6 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 7 ควบคุมดูแลระบบบัญชี ฐานข้อมูลทางบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 8 ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไขระบบงาน เพือให้การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สุด 9 เสนอแนะและวางระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือทุจริต 10 ดูแลและจัดทำรายงานทางภาษีทุกประเภท 11 ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ในการจัดทำงบการเงินประจำปี 12 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
นนทบุรี
บริษัท ไทยพัฒนสิน ควอลิตี้ ทูลส์ จำกัด
พนักงานบัญชี ธุรการบัญชี
กรุณานำ​เอกสารใบรับรองการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid 19 ใบรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนมาเพื่อประกอบการพิจารณาสมัครงาน ถ้ามี รับผิดชอบทางเจ้าหนี้ ผ่านระบบโปรแกรม express รับวางบิล จ่ายเช็ค โอนเงินเจ้าหนี้ตาม due และ ลงบันทึกในระบบ เช็ค due จ่ายชำระหนี้ กระทบยอด statement รายงานการโอนเงินประจำวัน ประจำเดือน เปิดใบกำกับภาษี รับวางบิลตาม due ประสานงานเรื่องเอกสารการรับวางบิล จ่ายชำระหนี้ ทำจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปประจำเดือน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าเบ็ดเตล็ด สรุปรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย กระทบยอด statement ประจำเดือน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top