• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด
front end web developer
หน้าที่การทำงาน มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นโดยใช้ html5 css3 javascript และ jquery และมีประสบการณ์ด้านนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี เชี่ยวชาญในการออกแบบ ui ux รวมถึง mobile responsive design สามารถเขียน code ในลักษณะ cross broswer support มีความรู้มรเรื่อง json ajax mysql rest api มีความรู้ในเรื่อง mvc design pattern มีความชำนาญในการใช้ git version control หากมีความรู้ในเรื่อง react js node js express ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะรับฟังความเห็นผู้อื่น ชอบศึกษาและแสวงหาความรู้ เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา รักการทำงานเป็นทีม หากมีผลงานการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าชื่นชอบในกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจด้าน it lims และ erp
เมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ winmed คุณจะเป็นสมาชิกของทีมที่เต็มไปด้วย นักคิด นักประดิษฐ์ ผู้ที่จะกล้าฝันและกล้าลงมือทำ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศไทยให้ดีที่สุด บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด มหาชน หรือ winmed เป็นบริษัท health tech บริษัทแรกของคนไทยที่เข้าจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง หรือสรรหาและคัดเลือกนวัตกรรมที่ลํ้าสมัยทางการแพทย์จากทั่วโลกที่สามารถยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพและช่วยให้ทุกคนในประเทศไทยมีร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนยาว และมีความสุขในทุกๆวัน winmed ต้องการสรรหา ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจด้าน it lims และ erp ที่มีแรงจูงใจให้การทำงานสูง ไฟแรง ผู้ที่ได้รับเลือกในหน้าที่นี้จะกำกับดูแลทีมงาน software engineers รวมถึงทีมงานขายและการตลาด สรรหาข้อมูล ทำการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เชิงการตลาด เพื่อเสริมสร้างธุรกิจด้าน it รวมถึง ธุรกิจ lims และ erp ให้กับริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาธุรกิจด้าน it รวมถึงธุรกิจ lims และ erp โดยการเสริมสร้าง pipeline ของคู่ค้าหรือลูกค้าใหม่ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายการเติบโตของบริษัท เป็นผู้นำของทีมขายและการตลาด เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายการขายของบริษัท วางแผนการขายการตลาดและการจัดสรรบุคลากรในทีม เพื่อสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จัดทำเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือน เช่น จำนวนยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้าเพื่อวิเคราะห์งาน แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนและพัฒนาทีม เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น สรุปรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เช่น sales pipeline รายงานข้อมูลของลูกค้า รายงานการประชุมของลูกค้า ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯกำหนด พัฒนาทีม ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ร่วมกับฝ่าย business development ฝ่ายขายและการตลาดของธุรกิจการแพทย์ ในการคัดสรรสินค้า it ใหม่ๆ เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จผล ประเมินความต้องการของสินค้า it ใหม่ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ทำการศึกษามา ให้ใกล้เคียงสถานการณ์ความเป็นจริงที่สุด เข้าใจ trend ของธุรกิจและ technology ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและแนะนำ solutions ที่ถูกต้อง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,074 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top