• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
นนทบุรี , เทศบาลนครปากเกร็ด
C.S.I. Intertrade Co.,Ltd
บัญชีเจ้าหนี้ Account Payable- AP (ต้องใช้โปรแกรม Express ได้อย่างชำนาญ)
งานฝ่าย ap ด้านจ่าย ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าและเอกสารการจ่ายเงินคชจ ต่างๆ ทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ และบันทึกรายการลงโปรแกรมexpress ออกเอกสาร ภาษี หัก ณ ที่จ่าย สรุปรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ งานประสานงานกับต่างประเทศ 1 ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินคชจ ต่างๆเพื่อทำตั้งเบิกบริษัทย่อย 2 ติดตามการเข้า ออกเงินของบริษัทย่อย 3 ทำแจ้งสินค้าเคลมไปยัง supplier 4 สรุปรายงานการประสานงานกับต่างประเทศ งานประสานงานในออฟฟิส 1 ตัดงบการตลาดของฝ่ายขาย และส่งสรุปรายงานทุกเดือน 2 ประสานงานการสั่งซื้อสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ
กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าแผนกบัญชี
1 วางแผน และบริหารงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องตามนโยบายทางด้านบัญชีของบริษัท 2 จัดทำและนำยื่นภาษี ภงด 3 ภงด 53 ภพ 30 ภพ 36 ภงด 54 ภงด 51 และภงด 50 3 reconcile ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี 4 วางแผน และจัดทำงบประมาณประจำปี 5 พัฒนารายงานต่างๆ ทางการเงิน ด้วยการนำเครื่องมือทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับรายงาน เพื่อความกระชับในขั้นตอนของการจัดทำรายงาน และลดความเสี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 6 ตรวจสอบ จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลรายงานทางการเงินอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายและบริหาร 7 ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน 8 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 6,098 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top