• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
พี.อาร์.บางบอน 5 สตีล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
daily task 1 daily sale อัพเดตยอดขายในแต่ละวัน เปรียบเทียบกับ mso plan last year 2 daily bank statement ทำการอัพเดตและดูรายการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี และ recheck กับทาง accounting 3 daily receive & payment ดึงรายงานการรับ จ่าย ในแต่ละวัน 4 daily chq in & out ดึงรายงานการบันทึก chq รับและ chq จ่าย การผ่าน chq ในแต่ละส่วน เพื่อนำไปดู cash flow ในแต่ละวันและการทำจ่าย 5 ตรวจสอบเอกสารการรับ chq จากทีม accounting ในทุกๆ เย็น และเบิก chq เพื่อนำไปขึ้นเงิน 6 ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว เมื่อมีลูกค้ามาจ่ายที่บริษัท หรือเวลา accounting จะไปเก็บ chq กับลูกค้า หรือเวลาที่ hr ไปเก็บเงินกับพนักงานที่เช่าหอพัก 7 อนุมัติวงเงินเครดิตขายในระบบ plan replan 1 จัดทำ plan ของบริษัท และนำเสนอในรูปของ p&l วางแผนการเงิน จัดทำรายงาน cash flow 2 การทำจะต้องมีการคุยกับแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซื้อข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นจึงทำตัวเลขและนำเสนอ credit evaluation and credit customer 1 รีวิวเอกสารการขอเครดิตการค้ากับทาง sale ประกอบไปด้วยงบการเงิน bank statement และให้คำแนะนำทั้ง opp & risk และจะต้อง recheck กับ bank และ supplier reference 2 ทำการ update ในระบบ bplus และใน excel list 3 ประสานงานและแจ้งปัญหาต่างๆ หากพบในเรื่องของการผิดนัดชำระ ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ mso meeting 1 monthly sale outlook จัดประชุมและรวบรวม ประมาณการยอดขายในแต่ละเดือน เปรียบเทียบกับ plan และยอดขายปีที่แล้ว ทุกสัปดาห์ 2 summary monthly act vs mso vs plan vs last year จัดการสรุปยอดขายในแต่ละเดือนกับทีม sale เพื่อให้เห็นถึงโอกาสและอุปสรรค ในการขายในแต่ละเดือน weekly task 1 ส่งรายงาน bank statement ที่กระทบยอดกับทาง accounting 2 ส่งรายงาน gp by customer จากฐาน bplus plan สำหรับ pr vr monthly task 1 สรุปยอด loan ในแต่ละเดือน 2 สรุปยอดเงินฝากประเภท fixed account 3 จัดทำ สรุป business review และทำ p&l เปรียบเทียบระหว่าง act vs plan และตัวเลข ytg ที่คาดว่าจะต้องทำ สรุป activities ต่างๆ ที่ทำในแต่ละเดือน ให้กับผู้บริหาร
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 591 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top