• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
PR & Activity
ร่วมวางแผนการตลาดและโฆษณา ประสานงานกับส่วนงาน pr ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ และกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณา ร่วมกำหนดงบประมาณ และจัดทำ imc plan คิดกลยุทธ์ในการทำการตลาดและโฆษณา ศึกษารวบรวมข้อมูลสื่อต่าง ๆ ที่เคยจัดทำมา สื่อการตลาดที่ใกล้เคียงกันจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำมาวางแผนจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อจูงใจผู้เข้าร่วมชมงานและผู้แสดงสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ประสานการจัดทำ advertising action plan เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการใช้สื่อเพื่อการตลาดและโฆษณา ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ศึกษา รวบรวบข้อมูลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม ชมรม รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนและ หรือร่วมมือจัดกิจกรรมการตลาดที่จะช่วยสนับสุนนการตลาดให้กับงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการแลกเปลี่ยนสื่อ และงานแสดงสินค้าตามที่ได้รับการอนุมัติ มีความรู้ความเข้าใจในการประสานการผลิตและควบคุมดูแลสื่อโฆษณา รูปแบบต่างๆ ศึกษาและประเมินกิจกรรมสื่อการตลาดที่ผ่านมาว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไรและพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร
บริษัทอัลติเมท เอ้าพุ้ท จำกัด
Facebook Ad Optimization
facebook ad optimization job highlights มือยิง facebook ads ประสบการณ์จริง 1 2 ปีขึ้นไป test คอนเทนต์ วัดผล ปรับดูแล ads เหมือนนี่คือบริษัทของคุณ มีความคิดเป็น logic ตรรกะ อย่างสูง และสื่อสารได้ดี หน้าที่รับผิดชอบ วางแผนและกำหนดกลุ่มเป้าหมายการลงโฆษณาในสื่อต่างๆ ได้แก่ facebook tiktok shopee lineoa และช่องทางอื่นๆ บริหาร งบประมาณการยิง โฆษณา เข้าใจเทคนิค การยิงโฆษณา ในรูปแบบ ใหม่ๆ วางแผนการทำ โฆษณา ในรูปแบบ sales funnel ใช้เครื่องมือการวัดผลต่างๆ เช่น facebook business manager google analytic utm หรือ gtm tiktok ads manager เป็นต้น วิเคราะห์และสรุปประสิทธิภาพของโฆษณาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ให้คำแนะนำการทำโฆษณา ทั้งรูปแบบอักษรหรือภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณาให้ได้ผลลัพท์ดีขึ้น จัดสรรงบการโฆษณาให้เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,188 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top