• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท บิลเลียนควินน์ จำกัด
Senior Lawyer
job responsibilities leads the junior lawyers in handling various legal drafting tasks including corporate documents and applications for various licenses on behalf of clients works closely with junior lawyers in developing contracts reviewing negotiating and interpreting a wide array of business corporate agreements as well as conducting research on licensing issues addresses potential securities compliance issues that heighten the legal risks to the client s business researches any relevant legal issues and provide advise to clients on business legal transactions and the structure of a transaction with close monitoring by senior associate negotiates settlements for legal matters comply with all legal standards and regulations lead due diligence in relation to acquisitions or divestitures including contract review property review and other matters run signing and closing checklists draft due diligence reports and liaise with clients counsel provide legal advice and constructive structure for the foreign direct investment in thailand this includes the legal structure under the laws in relation to foreign business thailand investment promotion industrial estate authority of thailand customs and factories highly knowledgeable of legal principles specifically on finance matters such as taxation and be up to date with the existent and emerging company law legislation and practices
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
Camin151
Restaurant Manager (Fine dining)
1 วางแผนปฏิบัติการและบริหารงานในร้านให้เป็นไปตามแผนงาน operational 2 จัดเตรียมงานเอกสารสำหรับรายงานต่อผู้บริหาร administration 3 ดูแนวโน้มทางการตลาด และผลักดันยอดขายเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท sale and marketing 4 ดูแลและอบรมพนักงานพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 5 ดูแลภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของร้าน และการบริการลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางที่ดี 6 จัดทำตารางการทำงาน วันหยุดประจำวันของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงวางแผนการจัดอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการให้บริการในช่วงเทศกาลต่างๆ ดูแลระเบียบวินัยของพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา 7 ผ่านงานบริการระดับสูง แบรนด์ร้านอาหาร fine dining การอบรมมารยาท และเข้าใจวัฒนาธรรมการรับประทานอาหารประเภท fine dining รับพิจารณาเป็นพิเศษ 8 รับข้อร้องเรียน และคำตำหนิเกี่ยวกับอาหาร และการให้บริการจากลูกค้ารวมทั้งหาวิธีแก้ไขเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 9 ตรวจสอบและตรวจนับอุปกรณ์แตกหักเสียหายร่วมกับฝ่ายสโตร์และบัญชี 10 สามารถดูแลการจัดซื้อ และการเก็บสต็อกสินค้าหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ควบคุมดูแลต้นทุนค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 970 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top