• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท พี.ดี.เอ็น.คอมเมอร์เชียล จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านต้นทุนทุกประเภทขององค์กร และทำการบันทึกให้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี 2 คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่ และปรับปรุงต้นทุนสินค้าปัจจุบัน เพื่อส่งขออนุมัติต้นทุนมาตรฐาน รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่างๆทางการบัญชี นำมาจัดทำบทวิเคราะห์ด้านต้นทุน 3 ศึกษาวิธี ขั้นตอนการประมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประมาณการต้นทุนงานประมูล นำเสนอผู้บังคับบัญชา 4 ตรวจสอบเอกสารนำมาจัดทำรายงานเปรียบเทียบรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงจัดทำรายงานบัญชีต้นทุนนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5 เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท คิว อีลิทเทซ จำกัด
Accounting Manager (จันทร์ - เสาร์ , รามอินทรา 30k-40k)
1 ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว 2 วางแผน ควบคุม ดูแล บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย pretty cash เช็ค เอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆรวมถึงเอกสารลูกหนี้ 3 บริหารจัดการเงินในบัญชีธนาคารให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช็คเด้งและตรวจสอบ จัดเก็บใบเสร็จรับ จ่ายเงินของลูกค้า ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 4 จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการและประสานงานกับ auditor 5 จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ พ30 พร้อมยื่น ภ พ30 และตรวจสอบ ภงด 3 53 รวมถึงจัดทำ ภงด 51 50 ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี จัดทำค่าใช้จ่ายแยกโครงการที่มูลค่าสูง 6 จัดทำรายงานการเงิน รายงานการบัญชี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสรุปส่งประจำเดือนและประจำปี 7 บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และบันทึกค่าเสื่อมราคาที่ gl 8 วางแผนกลยุทธ์ งานบัญชี ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ปรับปรุงและนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานทางบัญชีให้ รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ และ ปิดงบบัญชีเพื่อส่งให้ทางผู้บริหาร 9 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลการค้นหา งานใน

สถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด

ประเภท

บัญชี

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,887 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top