• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด
IT Recruiter เจ้าหน้าที่สรรหา (สาทร)
ความรับผิดชอบ คัดเลือกใบสมัครงานที่น่าสนใจ และโทรสัมภาษณ์เบื้องต้น นำเสนอใบสมัครที่ผ่านเกณฑ์ให้หัวหน้างานพิจารณา นัดหมายผู้สมัครเซ็นสัญญาจ้าง ทำแฟ้มประวัติพนักงานส่งให้ผ่ายบุคคล สรุปรายงานสถานะงานสรรหาที่รับผิดชอบ มีการอบรมด้านตำแหน่งงานไอทีให้ก่อนเริ่มงาน คุณสมบัติของผู้สมัครงาน จบ ป ตรี ทุกสาขา หากจบด้านไอทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือบริการลูกค้า 1 ปี ขึ้นไป หากเคยทำงานด้านการสรรหามาก่อนจะพิจาณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ดี สามารถใช้ word excel powerpoint ได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับพอใช้ ถ้ามีผลสอบ toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
พนักงานขายรถยนต์ (โชว์รูมเกษตร)
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์toyota และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ มีการอบรมก่อนเริ่มงาน การันตีรายได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2 เสนอขายรถยนต์ใ์หก้บลูกค้าในช่องทางต่างๆ 3 บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม 4 ลงโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5 ดำเนินการติดตามรายชื่อลูกค้าที่บริษัทจัดสรรให้จากข้อมูลเก่า เพจส่วนกลาง เพจทีม หรือเพจส่วนตัว 6 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท 7 จัดทำรายงานสรุป รวบรวมข้อมู ของฝ่ายขาย และเข้ารับการฝึกอบรมงานขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการขายให้ดียิ่งขึ้น 8 จัดเตรียมและช่วยเหลืองานส่วนกลางของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 9 จัดทำใบเสนอราตาและติดต่อประสานงานกับลูกค้า 10 ดำเนินการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังงานขาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บจก.ทรีนีตี้ไดนามิคคอร์ปอเรชั่น
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
1 เขียนแผนและวางแผนประจำปี จัด action plan ได้มีเป้าหมายแต่ละปีที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2 ควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย 3 สรรหา และ ประเมินการผ่านทดลองงาน probation 4 ประเมิน performance ของพนักงานทั้งองค์กร ประจำไตรมาส ประจำปี ตาม kpi competency 5 สร้างแรงงานสัมพันธ์ โครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ 6 มีจิตวิทยาในการสื่อสาร 7 รู้กฎหมายแรงงาน 8 มีการคิดเชิงตรรกะ logical thinking คิดเป็นขั้นตอนได้ 9 มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้ กล้าตัดสินใจ 10 มีทัศนคติเชิงบวก positive attitude
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,270 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top