• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ชาย
จัดทำ training needs analysis ojt จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท จัดทำสื่อ คลิปวีดีโอ เอกสาร แบบประเมินผล สำหรับการฝึกอบรม จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี ประสานงานฝึกอบรม in house public training ติดต่อวิทยากรภายใน ภายนอก จัดทำงบประมาณการอบรมประจำปี ติดตามพนักงานที่ยังไม่ได้เข้าอบรมตามแผน ให้เข้าอบรมให้ครบ บันทึกประวัติการฝึกอบรม ทำข้อมูลและเอกสารต่างๆส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรอก e service system กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำและยื่นแบบเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สท 2 จัดทำและยื่นแบบ ชอ 2 1 กรณีจัดอบรมลูกจ้างมากกว่า 70 จัดทำและยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมลูกจ้างในสภานประกอบการ ภายใน ภายนอก update jd บันทึกรายงานการประชุม คิดนำเสนอกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ เช่น สัมมนาประจำปี สัมมนาผู้บริหาร วันสำคัญในโอกาสต่างๆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
บริษัท บลูเชอร์รี่ คอฟฟี่ จำกัด
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1 ดูแลและจัดทำการรับ การจ่าย การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการบันทึกข้อมูลในระบบคลังสินค้า 2 ดำเนินการจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และทำการตรวจนับสินค้าพร้อมทำรายงานสินค้าคงเหลือ ประจำสัปดาห์และรายเดือน 3 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4 ดำเนินการตรวจสอบ จำนวนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier 5 ดูแลและตรวจสอบการเบิกของจากสาขา เพื่อทำการส่งให้กับสาขาต่างๆ 6 ติดต่อประสานงานด้านระบบขนส่งสินค้า ทั้งภายในและภายนอกกับหน่วยงานต่างๆ 7 จัดเตรียมข้อมูลสำหรับตรวจนับสต็อกสินค้าคงคลัง และร่วมตรวจนับสต็อกสินค้าประจำปี 8 ดูแลรับผิดชอบเอกสารวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เพื่อทำการส่งเอกสารให้กับสำนักงานใหญ่ 9 ดูแลตรวจนับทรัพย์สิน อุปกรณ์สำนักงาน ของบริษัทฯ และเพียงพอต่อการใช้งาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 810 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top