• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด
IT Support
ตรวจสอบการทำงานของระบบ security sever และ network ให้เป็นไปอย่างปกติ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานและมีความปลอดภัย ติดตั้ง และซ่อมแซมแก้ไขปัญหาทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่ฝ่ายงานต่างๆ ดำเนินการบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบ security servers และอุปกรณ์ในระบบ network ให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ it และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานและสอบคล้องกับความต้องการใช้งานขององค์กร ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม วิเคราะห์ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ มีประสิทธิภาพ ประสานงานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้ตามแผนงานและเป้าหมาย จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาต่างๆ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 71 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top