• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1 ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้คงไว้ซึ่งคุณภาพโดยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานอย่าสม่ำเสมอ 2 กำหนดแผน ควบคุมดูแล การสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบของบริษัท 3 รับทราบและติดตามปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในบริษัทและคำร้องเรียนของลูกค้า 4 อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 5 ควบคุมดูแลระบบ iso ของแผนกรวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 6 รับผิดชอบพื้นที่ภายในหน่วยงาน แผนก ฝ่าย ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย 7 แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
๑ รับผิดชอบติดตามและดูแลควบคุมการติดตั้ง การทดสอบ งานซ่อมบำรุง และการปฏิบัติการในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า โดยอ้างอิงตามแผนงานและคู่มือการซ่อมบำรุง ๒ ทบทวน และให้คำนำในเรื่องเอกสารรายละเอียดการออกแบบ เขียนแบบและเอกสารส่งมอบทางเทคนิค คู่มือซ่อมและบำรุง ๓ ตรวจสอบว่ามีการทำงานด้วยความรอบคอบและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ๔ รายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงและสรุปปัญหาต่างๆในการทำงานต่อผู้จัดการแผนก ๕ ควบคุมและกำกับดูแลผู้รับจ้างในการติดตั้งและซ่อมบำรุง ๖ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,159 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top