• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Finance & Account Supervisor
บริหารจัดการ ควบคุม ขั้นตอนการทำงานของแผนก เพื่อให้แน่ใจว่างานบัญชีการเงินทั้งหมดดำเนินการตามนโยบายของบริษัท ควบคุม จัดการ พัฒนา ปรับปรุงการขั้นตอนการทำงาน และระบบการปฏิบัติงานโดยรวม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร รับผิดชอบตรวจสอบการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือนกับทีมบัญชี และควบคุมงบการเงินรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและทันเวลา บริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการตรวจสอบ vendor ทั้งในเรื่องการชำระเงิน คำขอ ฯลฯ ได้ถูกต้องครบถ้วน ปรับปรุงและนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและบัญชีต่อผู้บริหารและทีม ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ดำเนินการด้านกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง
บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
เบิก จ่าย เงินสดย่อย พร้อมเคลียร์ adv ที่พนักงานเบิกค่าใช้จ่ายในเเต่ละวัน รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่าย คีย์ลง voucher ใบกำกับการจ่ายเงินในระบบบัญชี คีย์ยอดค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เบิกเงิน ลงในโปรเเกรม petty cash excel เพื่อสรุปยอดการเบิกเงิน คีย์ยอดโอนเงิน pca ของพนักงาน ลงในระบบ scb คีย์ voucher จ่ายทั้งหมด ลงในระบบ petty cash reportในเเต่ละเดือน ทำเอกสารชำระบิลค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมเเซมความเสียหาย เเละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น vat สด พร้อมกับออกใบหัก ณ ที่จ่าย คีย์ยอดโอนเงิน pca ของ supplier ในระบบ scb ทำเอกสารเเละติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการซื้อ เช่า เปลี่ยนโปรโมชั่น เเจ้งซ่อม เติมอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ เเละ gps ทำเอกสารเเจ้งฝ่ายบุคคลหักเงินพนักงาน กรณีที่โทรศัพท์มือถือ เเละอุปกรณ์เสีย หรือสูญหาย ติดต่อประสานงานเเผนกต่างๆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว
บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วน)
1 วางแผน จัดทำบัญชี บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี ปิดงบการเงินรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ถูกต้อให้เเล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 2 จัดทำรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง 3 บริหารจัดการทีม ควบคุม ตรวจสอบงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด 4 จัดทำบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัวและเจ้าหนี้การค้ารายตัว 5 จัดทำงบการเงิน งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 6 จัดทำเอกสารประกอบการยื่นภาษี นำส่งภาษีให้กับหน่วยงานสรรพากร 7 ติดต่อกับลูกค้าและให้คำปรึกษาลูกค้า 8 ติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอกตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 9 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,603 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top