หางาน���������������������

รวมประกาศรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำทั้งหมดในสาขาอาชีพ บัญชี ตำแหน่งงาน ��������������������� คุณภาพอัปเดตใหม่ทุกวัน

  • อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
หางาน,สมัครงาน,งาน ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร , เขตตลิ่งชัน

บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

1 วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์สินค้าของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดยอดการขาย สร้างความพึงพอใจในสินค้าของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ การแข่งขันทางการตลาดในแต่ละช่วงเวลา 2 ดำเนินการด้านการตลาดตามแผน กลยุทธ์ทางการตลาดที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดยอดการขาย สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ตลอดเวลา 3 ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนด้านการขายในแต่ละช่วงเวลาตามที่มีการร้องขอ 4 ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด เช่น สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่ง ราคาสินค้าและวัตถุดิบ ฯลฯ เพื่อกำหนดวางแผน กลยุทธ์ ทางการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ตลอดเวลา 5 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การขาย ประจำเดือน ประจำปี เพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารรับทราบสถานการณ์ทางการตลาด การขายตลอดเวลา 6 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสินค้าและการจัดส่งอันอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 7 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทั้งทางการตลาดและอื่นๆ ทั้งภายในและนอกบริษัทฯ

หางาน,สมัครงาน,งาน พี เค ซิลเวอร์ กรุ๊ป JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร

บริษัท พี เค ซิลเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ตรวจสอบงานด้าน ap ตรวจเช็คเอกสารการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ ตรวจเช็คเอกสาร การบันทึกบัญชีรายจ่าย ps pv ตรวจสอบงานด้าน ar ในประเทศ ต่างประเทศ ออนไลน์ ตรวจเช็คเอกสารการบันทึกบัญชีตั้งลูกหนี้ ตรวจเช็คเอกสาร การบันทึกบัญชีรายรับ ri re จัดทำและตรวจสอบงานด้านการเงิน วางแผนเงินหมุนเวียนในบัญชี การ up load scb business จัดทำรายงานบัญชีกระทบยอดธนาคาร จัดทำและตรวจสอบงานด้าน gl สต็อกวัตถุดิบ ต้นทุนสินค้า สินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน จัดทำและตรวจเช็ครายงานภาษีซื้อ การออกหัก ณ ที่จ่าย กระทบยอด ภ ง ด 3 ภ ง ด 53 ภาษีขายในประเทศและต่างประเทศ จัดทำและตรวจสอบและติดตามค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตรวจสอบและติดตามค่าใช้จ่ายครบกำหนด รอบ จัดทำงบทดลองประจำเดือน ปี จัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน ปี จัดทำงบดุลประจำเดือน ปี วางแผนการใช้วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน ตรวจสอบติดตามวงเงินกู้ระยะยาว loan จัดทำข้อมูลดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมด

หางาน,สมัครงาน,งาน บัดดี้ กรุ๊ป JOB HI-LIGHTS

กรุงเทพมหานคร

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

1 วางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2 ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็น ไปตามแนวปฏิบัติที่ได้ กำหนดไว้ 3 ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง 4 ควบคุม และตรวจสอบการบันทึก การรับ จ่ายของบริษัทฯ การบันทึกบัญชี เอกสาร และรายงานทางการบัญชีให้ถูกต้อง 5 ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบ ประมาณ 6 วิเคราะห์รูปแบบงานและเอกสารด้านบัญชีต่าง ๆ เพื่อออกแบบระบบงานและเอกสารให้เข้าใจง่าย ทันสมัย และประหยัดเวลา 7 ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 8 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบัญชีที่ถูกต้อง เหมาะสม กับธุรกิจ 9 พัฒนา และปรับปรุงระบบงานบัญชี และบุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

ผลการค้นหา งานใน

ทุกจังหวัด

สาขาอาชีพ

บัญชี

เรียงลำดับตาม

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

หางานทำ

ผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพื่อหางานทำได้จากประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์ โดยใช้ตัวกรองข้อมูลในการช่วยค้นหางานให้ตรงความต้องการได้มากที่สุด

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้สมัครงานสามารถอ่านรายละเอียดงาน,หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สมัครที่บริษัทต้องการได้จากประกาศรับสมัครงานที่แสดงอยู่ในรายการผลการค้นหา

บริษัทรับพนักงาน

บริษัทจะคัดเลือกรับพนักงานจากคุณสมบัติและความสามารถจากข้อมูลในเรซูเม่ที่ผู้สมัครได้บันทึกไว้ในระบบสมาชิกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคัดเลือก

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top