• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท คิว อีลิทเทซ จำกัด
Accounting Manager (จันทร์ - เสาร์ , รามอินทรา 30k-40k)
1 ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว 2 วางแผน ควบคุม ดูแล บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย pretty cash เช็ค เอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆรวมถึงเอกสารลูกหนี้ 3 บริหารจัดการเงินในบัญชีธนาคารให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช็คเด้งและตรวจสอบ จัดเก็บใบเสร็จรับ จ่ายเงินของลูกค้า ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 4 จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการและประสานงานกับ auditor 5 จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ พ30 พร้อมยื่น ภ พ30 และตรวจสอบ ภงด 3 53 รวมถึงจัดทำ ภงด 51 50 ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี จัดทำค่าใช้จ่ายแยกโครงการที่มูลค่าสูง 6 จัดทำรายงานการเงิน รายงานการบัญชี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสรุปส่งประจำเดือนและประจำปี 7 บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และบันทึกค่าเสื่อมราคาที่ gl 8 วางแผนกลยุทธ์ งานบัญชี ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ปรับปรุงและนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานทางบัญชีให้ รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ และ ปิดงบบัญชีเพื่อส่งให้ทางผู้บริหาร 9 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
จินดาการ์เด้น
พนักงานบัญชี
1 บัญชี งบดุล งบกำไรขาดทุน และเอกสารประกอบงบการเงินต่างๆ ทุกบัญชี 2 วิเคราะห์การปิดงบประจำทุกเดือน ไตรมาส และปิดงบประจำปีตามลำดับ 3 จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นกรมสรรพากร ภ ง ด 51 และภ ง ด 50 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปิดงบทั้งหมด 4 งานเอกสาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ พ 30 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ ง ด 1 3 53 ยื่นกรมสรรพากร 5 ตรวจเอกสารการรับเงิน จ่ายเงิน รวมถึงเงินสดย่อย กระทบยอด bank statement 6 ระบบรับ จ่ายเช็ค รับวางบิล 7 จัดทำเงินเดือน payroll จ่ายค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 8 ตรวจสอบความถูกต้องของลูกหนี้ เจ้าหนี้ 9 งานบุคคล งานสวัดิการพนักงาน ประกันสังคม แจ้งเข้า แจ้งออก
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
Global Jewelry Manufacturing (Thailand) Ltd.
Finance Manager
1 support thailand new company set up including business license application bank account opening tax registration custom export and import registration etc 2 participate accounting books set up for new company prepare master data in navision system of chart of accounts suppliers customers employees stocks fixed assets cash flow items etc set up bookkeeping rules that compliant to general accepted accounting principal in thailand 3 collections and payments reconciliation and maintain bank cash book cash check custody 4 understand and perform the operation in navision erp system including modules of production planning stock management gold loss control and costing fixed assets accounts payable accounts receivable and general ledger 5 each monday report bank cash book and balance to advance team 6 support application of government subsidy tax privilege etc to thailand local government 7 each monday and month end joint cash check stocktaking report to advance team 8 check business substance and documents and ensure the company s account receivable accounts payable and bank settlements are timely accurate and are comply with thailand government policy and gabriele group financial policy and internal control policy 9 work with logistics department lead stock counting perform stock controlling and analysis 10 daily stocktaking month and year end fully inventory stocktaking 11 fa register book fixed assets 12 coordinate and support all kinds of external audits required by local policy and ensure the audit results are successful 13 assistance to other departments like qa for quality warehouse for a stock controller cs for shipping etc 14 support annual budgeting and perform budget control in daily operation with china team 15 management daily operation of accounting department in thailand additional any assign by teams management
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,710 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top