• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วิศวกรแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง
1 ดำเนินการออกใบสั่งซ่อม work order จากระบบ sap เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง 2 จัดทำรายงานประจำวันของแผนก เช่น รายงานสรุปรายการใบสั่งซ่อม the daily of work order เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร และผู้จัดการแผนกต่างๆ ในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง 3 ตรวจสอบ และจัดเก็บใบสั่งซ่อม work order ทั้ง cm และ pm ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ และเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 4 ควบคุมการเบิกคืนอุปกรณ์ส่วนกลางของฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5 ประสานงานกับศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้า และแผนกต่างๆ เพื่อรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซ่อม 6 safety and quality system ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 7 risk management ปฏิบัติตามแผน กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร 8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ผู้ช่วยช่าง (งานแก้สายโทรศัพท์) วุฒิ ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาเทคโนโลยีคมนาคม
ลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ 1 ปฏิบัติงานตรวจแก้สายโทรศัพท์ เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานภายนอก 2 ตรวจแก้สายและบำรุงรักษาข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอกแผง mdf ไปจนถึงตลับต่อสายของเครื่องพูดให้ใช้การได้เป็นอย่างดี 3 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพูดและอุปกรณ์ทั้งระบบทั่วไปและระบบอินเตอร์คอม intercom ให้ใช้การได้เป็นอย่างดี 4 ตรวจแก้และบำรุงรักษาตู้สาขาขนาดไม่เกิน 50 เลขหมาย 5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งหัวหน้างาน 6 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาร สถานที่ วัน และเวลา ปฏิบัติงาน 1 สถานที่ การท่าเรือปห่งประเทศไทย หมวดตรวจแก้สาย แผนกบริการงานไฟฟ้า กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง 2 วันทำงาน จันทร์ ศุกร์ 3 เวลาทำการ 08 30 16 30 น 4 วันหยุด วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 3,033 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top