• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด
Treasury Executive
1 ตรวจสอบรายละเอียดเงินสดที่ได้รับจากแผนก cashier และรายละเอียด cheque ที่ได้รับจากแผนก credit 2 จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร 3 ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร 4 ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และจำนวนเงิน ที่ต้องนำฝากให้ลูกค้าหรือ suppliers 5 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของจำนวนเงินที่ได้รับจากธนาคาร กรณีเบิกเงินสด 6 จัดทำรายงานสถานะเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและเช็คที่ยังไม่ไปขึ้นเงิน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ 7 ประสานงานกับธนาคารต่างๆ หรือพันธมิตร เพื่อจัดเตรียมเงินทอน 8 จัดเตรียมเงินเหรียญ และแบงค์ย่อย สำรองให้แผนก cashier แลกเป็นเงินทอน 9 on duty ช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีงาน event ใหญ่ 10 เก็บเงินยอดขายนอก site เพื่อนำฝากธนาคาร 11 บันทึกบัญชีรับเงินประจำวัน ด้วยระบบ syteline 12 ปฏิบัติงาน ช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีงาน event ใหญ่
ปทุมธานี , คลองหลวง
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ประจำฟิวเจอร์พาครังสิต
ควบคุม ดูแลร้านให้สะอาดได้ตามมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า ควบคุม ดูแลการเตรียมอาหารให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้บริการของลูกค้า ควบคุม ดูแลจัดเตรียมพนักงานให้พร้อม และเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า ควบคุม ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และภาชนะให้เพียงพอในการให้บริการลูกค้า อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า บริหารงานรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสาขาตามนโยบายบริษัท ประเมินผลการทำงานพนักงาน 8 บฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,110 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top