• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ จำกัด
พนักงานขาย
ศึกษาสินค้า หรือบริการ ของบริษัทเพื่อสามารถนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี วิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด ดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้นและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ เพื่อการสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากลูกค้าค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน เดือน หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สมุทรปราการ
บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด
แม่บ้านทั่วไป (General Helper) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
1 ดูแลความสะอาดทุกจุดบริการภายในห้องรับรองพิเศษให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ 2 จัดเก็บภาชนะ แก้วน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แล้วทันที 3 ทำความสะอาดและจัดโต๊ะ เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 4 ทำความสะอาดแก้วน้ำ และภาชนะต่างๆ พร้อมจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 5 ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ภายในห้องรับรองพิเศษ 6 เบิกอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 7 รับหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆตามเวลาและจุดที่กำหนด 8 ดูแล เบิก จัดเก็บ และส่งซักรีดผ้าทุชนิดที่มีไว้สำหรับบริการผู้โดยสาร 9 แยกขยะและนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ 10 บันทึกรายการอุปกรณ์ แตกหัก เสียหาย ชำรุด บันทึกและควบคุมตามแบบฟอร์มที่บริษัทการบินไทยกำหนด 11 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานบริษัทการบินไทย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 454 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top