• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย
ประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติและดูแลงานด้านเอกสารงานขายต่างๆ จัดเก็บเอกสาร และรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หากพบว่าลูกค้าได้รับปัญหาที่เกิดจากสินค้า หรือบริการจากเรา ให้ดำเนินการหาข้อเท็จจริง และสรุป เพื่อส่งต่อให้หัวหน้า พนักงานขาย ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า หรือผู้จัดการ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Assistant Marketing Manager)
1 ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน ทิศทางการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 2 ตรวจสอบ และประเมินผลการสื่อสาร และงานโฆษณา เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับแผนงานอย่างสูงสุด 3 จัดทำแผนงานสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์การตลาด การสื่อสาร งานสร้างสรรค์ ราคาประเมิน และระยะเวลา และนำเสนอกับทีม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4 ส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร brand identity ให้มีความเข็มแข็ง 5 จัดทำ ประสานงาน และผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์ตามที่นำเสนอในแผนงานและได้รับการอนุมัติ 6 ติดตาม ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานสร้างสรรค์ 7 ควบคุม และตรวจสอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ออกอากาศต่อสาธารณะภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดและได้รับอนุมัติในแผนงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 48,426 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top