• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
Yanmar Capital (Thailand) Co.,Ltd
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส
วิเคราะห์รายการและจัดทำใบสำคัญซื้อและใบสำคัญทั่วไป ตรวจสอบการบันทึกบัญชีใบสำคัญซื้อ ใบสำคัญทั่วไปและอื่นๆ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสารรายงานภาษีซื้อภาษีขาย จัดทำการยื่นแบบภาษีของบริษัท ภ พ 30 36 ภงด 3 53 51 50 54 และอากรสแตมป์ จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อช่วยสบับสนุนปิดงบการเงิน ประสานงานติดต่อกับกรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวงบการเงิน จัดทำงานอื่นๆในส่วนงานของแผนกบัญชี ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
รองผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
วางระบบและควบคุมระบบงานทางด้านบัญชีได้เป็นอย่างดี ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของงานระบบบัญชี และการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว ควบคุมดูแลด้านต้นทุนสินค้า จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ และประสานงานกับ auditor เพื่อตรวจสอบ จัดทำ สปช 3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือ หุ้น พร้อมนำส่งงบการเงิน ที่สรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ พ 30 พร้อมยื่น ภ พ 30 และตรวจ สอบ ภงด 3 53 รวมถึงจัดทำ ภงด 51 50 จัดทำรายงานการเงิน รายงานบัญชี และรายงานอื่นๆที่เกี่ยว ข้องสรุปส่งประจำเดือน ประจำปี บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ศึกษาและทบทวนกฏระเบียนและวิธีปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ที่มีการแก้ไขปรังปรุงย่างสม่ำเสมอ ติดต่อประสานงานกับออดิท fa ia และให้ถ่ายทอดงานในทีมอย่างละเอียดและครบถ้วน งานอื่นๆ จะได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
Global Jewelry Manufacturing (Thailand) Ltd.
Finance Manager
1 support thailand new company set up including business license application bank account opening tax registration custom export and import registration etc 2 participate accounting books set up for new company prepare master data in navision system of chart of accounts suppliers customers employees stocks fixed assets cash flow items etc set up bookkeeping rules that compliant to general accepted accounting principal in thailand 3 collections and payments reconciliation and maintain bank cash book cash check custody 4 understand and perform the operation in navision erp system including modules of production planning stock management gold loss control and costing fixed assets accounts payable accounts receivable and general ledger 5 each monday report bank cash book and balance to advance team 6 support application of government subsidy tax privilege etc to thailand local government 7 each monday and month end joint cash check stocktaking report to advance team 8 check business substance and documents and ensure the company s account receivable accounts payable and bank settlements are timely accurate and are comply with thailand government policy and gabriele group financial policy and internal control policy 9 work with logistics department lead stock counting perform stock controlling and analysis 10 daily stocktaking month and year end fully inventory stocktaking 11 fa register book fixed assets 12 coordinate and support all kinds of external audits required by local policy and ensure the audit results are successful 13 assistance to other departments like qa for quality warehouse for a stock controller cs for shipping etc 14 support annual budgeting and perform budget control in daily operation with china team 15 management daily operation of accounting department in thailand additional any assign by teams management
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,714 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top