• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง
บริษัท วินโนหนี้ จำกัด
ผู้จัดการส่วนการขาย
บริหารการขายและทีมขายให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น และสร้างความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์และบริการ จัดทำกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม วางแผนระบบการขายที่สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการใช้บริการในระยะยาว สนับสนุน พัฒนาทีมขายให้ปิดยอดการขายได้ตามเป้าหมาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อ การขาย การให้บริการ และให้คำปรึกษาแก่ลุกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาบริการหลังการขาย การบริการ จัดหากลยุทธ์ โปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย บริการ วางแผนการทำงานของฝ่ายขายรวมถึงประสานงานกับทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารงบประมาณการขาย การตลาด จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการขายในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า ยอดขาย รวมถึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับทีมบริหารเพื่อวางแผนในการเพิ่มยอดขาย วางแผนการหาช่องทางการขายใหม่ๆ และพัฒนาสินค้าและบริการ ติดตามการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น เอกสารสัญญา เอกสารทางการเงินต่าง ๆ ติดตามและดูแลความเรียบร้อยของ สถานที่ ภาพลักษณ์
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท ชุน บ็อก จำกัด
Sales
รับผิดชอบงานขาย ติดต่อดูแลลูกค้าตาม account ที่ได้รับมอบหมาย บริหารจัดการการเข้าพบลูกค้า หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เข้าร่วมประชุม ศึกษาและเข้ารับการอบรมงานขาย พัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ติดตามงาน สื่อสาร ทำความเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้า เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เรียนรู้โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย วางแผนงานขาย โดยสร้าง pipeline และ sales forecast ที่มีคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย sales target ประสานงานกับส่วนงานภายในและภายนอก จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 10,392 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top