• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท ฮาโตะ เพ็ท เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
Store Manager
ผู้จัดการร้านมีหน้าที่บริหารร้าน วาง ดิสเพลย์ สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงามทันสมัย ดูแลความเป็นระเบียบและสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัทฯ และสามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา ประสานงานกับศูนย์การค้า สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารสินค้าหน้าร้านและสินค้าคงเหลือ สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย รายงานยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือ สภาวะการขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บริหาร สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ปรับปรุงผลงานของพนักงานและของร้านให้อยู่ในระดับที่ดี จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย และรายงานอื่นเสนอตามกำหนดการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ดูแลตารางงานพนักงาน จัดทำงานของพนักงานร้านรวมถึงตารางงานของแพทย์ทุกท่าน สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกได้เป็นอย่างดี คล่องแคล้ว ว่องไว มีไหวพริบ กะตือรือร้น สามารถจัดระเบียบงานก่อนหลังได้เป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
กรุงเทพมหานคร
shoppingpc.net
ผู้จัดการทีมเซลฝ่ายขายส่งคอมพิวเตอร์ ฟรีแลนซ์ ประจำสาขา
สามารถ เข้ามาอบรมและฝึกทดลองงาน ที่สำนักงานใหญ่ 1 3 เดือน สามารถไปประจำ ตามสาขาต่างจังหวัด ได้ สามารถดูแลลูกทีม รับยอดขายของทีม ตามที่บริษัท กำหนด สรรหาบุคลากร ฝ่ายขาย ประจำและ ทำงานที่บ้านwork from home เข้าทำงาน ประจำสาขา ตามที่บริษัทกำหนด ไม่น้อยกว่า 10 20คน ต่อ วัน ฝึกอบรม 5 10 คน ต่อ วัน เรียนหลักสูตรการทำงาน ตามรูปแบบของบริษัท วางแผนการทำงานให้กับพนักงานฝ่าย ช่วยดูแลราคาสินค้าให้เซลเอาไปจำหน่าย ทำ kpi เพื่อ วัดผลงานของตัวเอง และ บุคลากร ติดตามเอกสารประเมินทดลองงานของพนักงานใหม่ ปฐมนิเทศพนักงานและทำเอกสารเข้ารับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พัฒนาช่องทางสรรหากำหนดกลยุทธ์สรรหาคัดเลือก ติดต่อสถานศึกษาทำระบบทวิภาคี นักศึกษาฝึกงาน สร้างและออกงานแบบกราฟิกใช้สำหรับประกาศงาน ประสานงานนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครในช่องทางออนไลน์ สรุปผลสัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมกับต้นสังกัดและว่าจ้าง ตรวจประวัติอาชญากรรมตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ วิเคราะห์การตลาด และ พัฒนาทีมขายให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น คอยสนับสนุน ประสานงานกับหน่วยภายในเพื่อแก้ปัญหาให้กับทีมงาน รับนโยบายการบริหารงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาบริหารจัดการ ปรับปรุงเพื่อพัฒนาบุคลากร กระตุ้นยอดขายให้กับทีมงานในทุกด้าน เช่น การ update product ใหม่ๆ การจัดให้มีการเข้าอบรม product สรุปรายงานผลปฏิบัติงานของทีมงานขายแก่ผู้บริหารระดับสูงทราบ เป็นรายสัปดาห์ และ สรุปทุกสิ้นเดือน ดูแล และ ควบคุม ความรับผิดชอบภายในทีมขาย ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท ประเมินการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,106 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top