• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
IT Support (RIM Engineer)
ติดตั้ง configure อัพเดทwindows linux และข้อมูลทั่วไปของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ แก้ไขปัญหาระบบ hardware software และ network รับปัญญาหาและแก้ไขจากลูกค้า ดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งโดยขั้นตอน manual เพิ่มขยายระดับความต้องการของลูกค้า เข้าระบบเพื่อติดตามข้อมูลของลูกค้าเพื่อทราบถึงความต้องการและปัญหา ดูแลจัดหาระบบ technical phone จากลูกค้า ดูแลจัดหาระบบ remote และเก็บรักษาให้ลูกค้า มีหน้าที่ส่งมอบรายงานตามความต้องการลูกค้า เก็บรักษาและอัพเดทข้อมูลของลูกค้าในฐานข้อมูล
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
AR&N ASSOCIATES CO.,LTD.
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (พร้อมเริ่มงานทันทีเมื่อผ่านการสัมภาษณ์)
1 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2 จัดทำตารางการนัดหมาย การนัดประชุมต่างๆ 3 ดูแลเรื่องเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร เกี่ยวกับการขออนุมัติและการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 4 จัดพิมพ์เอกสารรายงานต่างๆ จัดทำ presentation และบันทึกข้อมูล 5 ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และหมวดหมู่ 6 จัดทำรายงานโดยละเอียด การจัดเก็บ ควบคุม กรมธรรม์ประกันทั้งบริษัท ประกันภัย ประกันรถและอื่นๆ 7 ติดตามและประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 8 อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆของผู้บริหาร 9 ดูแลข้อมูลส่วนตัว รวมถึงเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ กิจกรรม และสามารถเป็นตัวแทนของผู้บริหารได้ 10 เดินทางไปต่างจังหวัดตามตารางการนัดหมายของผู้บริหาร เป็นครั้งคราว 11 รักษาความลับของบริษัท ต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจเก็บความลับของผู้บริหารและขององค์กร 12 ช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน ในกรณีที่ผู้บริหารไม่เข้าสำนักงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 339 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top