• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
ผู้จัดการอาคาร building manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ดำเนินการตามที่นิติบุคคลฯ มอบหมายให้รับผิดชอบ 2 จัดประชุมตามข้องบังคับนิติบุคคลฯ ประชุมใหญ่สามัญ ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ 3 ทำรายงานการประชุม 4 ควบคุมการจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้เรียบร้อย 5 รับผิดชอบติดตามการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางฯ 6 ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายช่างเทคนิค ฝ่ายอาคาร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายแม่บ้านทำความสะอาด 7 ควบคุมดูแล บำรุงรักษางานระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี 8 วางแผนงานและมาตรการในการจัดการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายนิติบุคคลฯ 9 สรุปและรายงานปัญหา หรือ การจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่อนิติบุคคลฯ 10 ดูแลและติดตามคู่สัญญาต่างๆ เช่น ดูแลบริการลิฟท์ สระว่ายน้ำ ประกันภัยอาคาร ฯลฯ 11 ประชุมประจำเดือนกับพนักงานทุกคนเพื่อรับรู้ปัญหาและแก้ไข 12 ติดตามข้อมูล ผู้พักอาศัยให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 13 มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พักอาศัย และให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน พื้นที่ใกล้ bts mrt ทั่วกรุงเทพฯ เนื่องจากบริษัทฯขยายธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท ออมนี่เรส จำกัด
sales executive
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น ณ สถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ของแบรนด์ลูกค้าผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด รักษาความเป็นมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ลูกค้า ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ มอบหมายให้ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้บริการลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ สร้าง ฝึกสอนทีมงานขาย รวมถึงบริหารสมาชิกในทีม ให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย และผู้ที่ต้องการเติบโต
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 508 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top