เกี่ยวกับเรา

We are Solution Integrator in Thailand who served our customers with fully intergrated business solutions as our company's Tag Line, "The Best-Driven Business Solution Integrator" We provide both Tailor-made solution based on Customer's requirement and Business Solution Package with fast implementation and best training. We diversified our project in various business fields for being our customer's partner, not only software provider.'We are Solution Integrator in Thailand who served our customers with fully intergrated business solutions as our company's Tag Line, "The Best-Driven Business Solution Integrator" We provide both Tailor-made solution based on Customer's requirement and Business Solution Package with fast implementation and best training. We diversified our project in various business fields for being our customer's partner, not only software provider.


Sr.Solution Implementer (Sr.SA)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก)
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 35,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Solution ให้เป็นโอกาสการขายใหม่ให้กับบริษัท และทำแผ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุก Quarter
2. ร่วม Implement Solution และผลิตภัณฑ์ได้รับมอบหมาย ให้มีโครงสร้างบริหารจัดการต่ออย่างเป็นระบบ และส่งต่อให้ Production นำไป Implement/ใช้งาน ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบ, กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน
4. ดำเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบงาน
5. จัดทำเอกสารออกแบบ Flow งาน, หน้าจอ-รายงาน และจ้ดวางระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการติดตั้งและ วิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ (Solution Design)
6. พัฒนาและปรับแต่งระบบงานเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งทำเอกสารการอบรม (User Manual) ที่เป็นมาตรฐาน
7. ร่วมวิเคราะห์ถึงความเหมะสมต่างๆ ของเทคโนโลยี การปฏิบัติการ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของ Solution ต่อบริษัทและลูกค้า
8. ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน (Test Script) ให้ครบและส่งมอบได้ดามเวลา
9. ออกแบบแฟ้มหรือฐานข้อมูลและโครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในระบบ (Specification)
10. ออกแบบลักษณะการติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบกับระบบงานคอมพิวเตอร์ (USERS) กับโปรแกรมเมอร์ (PROGRAMMERS)
11. ออกแบบเอกสารการอบรม และ อบรมการใช้งานระบบ (Case Training)
12. สรุปแผนการเริ่มต้นใช้ระบบงาน (Live Up Plan) และบริหารรายการ Issue Logs ในโครงการ ให้เป็นไปตาม Service Level ที่กำหนด
13. สามารถสื่อสาร แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึง
14. สามารถนำเสนอทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาให้กับทั้งภายในและภายนอกได้
15. มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบสูง มีความน่าเชื่อถือในงานที่ได้รับมอบหมาย
16. บริหารโครงการ เจรจาต่อรอง ให้ส่งมอบระบบงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตงาน
17. มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาผลงาน และทำงานที่ได้รับมอบหมายที่สามารถผลักดันยอดขายของProduct/Solution ที่ได้รับมอบหมายให้ไปถึงเป้าการขายตรงกับเป้าหมายที่ได้รับ
18. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับผิดชอบ ได้ตรงตามเวลาและมาตรฐานของงาน
19. พัฒนาตนเองและทีมอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้ข้อมูลของ Product/Solution ของทั้งบริษัทและ strategic partners
20. สามารถติดต่อสื่อสารภายในทีม และลูกค้าได้ดี รวมถึงการนำเสนองานต่างๆให้กับลูกค้าได้ดี
21. สามารถส่งมอบผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับ OKR ของ Solution Development
22. พัฒนาผลงาน คุณภาพผลงานได้อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานของทีม Solution Development ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  1. ประกันสังคม
  2. ประกันกลุ่ม OPD, IPD (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( 2% และอายุงาน 1 ปีขึ้นไป)
  4. Incentive (เฉพาะตำแหน่ง) / Bonus ประจำปี (ตามผลประกอบการและการประเมิน)
  5. ตรวจสุขภาพประจำปี
  6. เที่ยวประจำปีกับบริษัท (ตามประกาศบริษัท)
  7. รางวัลพิเศษตามอายุงาน
  8. เงินกู้ยืมช่วยเหลือพนักงาน
  9. ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการและการประเมิน)
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : HR
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0-2637-1142, 083-097-8409
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  • ข้อมูลติดต่อ
  Kriengkrai Suthinarathorn
  A I SYSTEM CO.,LTD.
  บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด อาคาร จี.พี.เฮ้าส์ ชั้น 2 เลขที่ 71 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ศาลาแดง

  • สามย่าน

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top