เกี่ยวกับเรา

TN Group is leading of manufacturer & trading in industrial products. Over 50 years of experience, we always strives to deliver the high quality products to serve customer inquiry is our main philosophy. 

กลุ่มบริษัททีเอ็น เป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี เราดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า คือ หัวใจในการทำงานของเรา บริษัทยังคงขยายงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งมั่นจะพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์และสังคมไปพร้อมกัน  Our products: Industrial Products ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร

Antipollution: งานระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น ควัน ละอองน้ำมัน ละอองสี, Duct collector, Bag Filter, ภายใต้ตรา Evotech

Automation: ระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้ง inverter,PLC servo, touch screen control delta, Solution และ Hyundai Robot

Combustion: เครื่องพ่นไฟ-Burner ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน จากประเทศอิตาลีและเยอรมัน อาทิ Ecoflam 

Fan and Blower: ผลิตและนำเข้าพัดลมและโบลเวอร์ สำหรับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม ภายใต้ตรา EUROVENT

Transmission: ระบบส่งกำลังทั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ เกียร์ทด สายพาน pulley coupling ในหลากหลายตรา อาทิ ABB Hascon VENZ Transmax Kentec Martin  

Water Pump: ผู้นำระบบเครื่องสูบน้ำในกลุ่มอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำเพื่อเกษตรกรรม อสังหาริมทรัพย์ และอาคารสูงต่างๆ 

Engineering Project System: ออกแบบและติดตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง โบลเวอร์อุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์สลิปลิงค์ และอื่น ๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Dealer: ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเกษตร ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยOur Branch: 

•สำนักงานใหญ่ เพชรเกษม

•สนง.เพชรเกษม ซอย 91

•สนง.ซอยวัดท่าไม้ สมุทรสาคร

•สนง.สะพานพุทธ

•สนง.จ.สุราษฎร์ธานี

•ศูนย์จัดส่งสินค้า อ้อมใหญ่ สมุทรสาครส่วนโรงงานผลิต

• บริษัท เวนซ์ อิเลคทริค จำกัด เพชรเกษม ผลิตมอเตอร์และปั๊มน้ำ เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม 

• บริษัท เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตพัดลมและโบลเวอร์อุตสาหกรรม

• บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด ผลิตพัดลมและโบลเวอร์ที่ใช้ในอาคาร<p><center><img src=/img/logopicmap/pic/49261_pic_1.gif alt="TN GROUP" title="TN GROUP"></center></p>


สินค้าและบริการ

กลุ่มบริษัท ที เอ็น หนึ่งในผู้นำการผลิต และนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล มากกว่า 45 ปีปัจจุบันกลุ่มบริษัททีเอ็นมีโรงงานที่แยกสายการผลิตอย่างชัดเจน 3 แห่งคือ

เวนซ์ อิเล็คทริค

รับผิดชอบสายการผลิตมอเตอร์ ปั๊มน้ำ และ พัดลม

เวนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป

รับผิดชอบสายการผลิตพัดลม และโบลเวอร์อุตสาหกรรม ระบบกำจัดฝุ่นและมลพิษในงานอุตสาหกรรม

เวนซ์ อินดัสเตรียล

รับผิดชอบสายการผลิตพัดลมที่ใช้ภายในอาคาร โรงงาน และศูนย์การค้าขนาดใหญ่

นอกจากนี้เพื่อความเป็นผู้นำในด้านการบริการภาคอุตสาหกรรม เราจึงได้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในแต่ละประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ ตลอดจนอุปกรณ์ส่งกำลังอื่นๆ ปั๊มน้ำการเกษตร ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม เครื่องพ่นไฟ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นอีกมากมาย

ในด้านการจัดจำหน่ายเรามีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทางด้านทิศใต้และตะวันตกของกรุงเทพมหาน คร สาขาบางนา เพื่อรองรับความต้องการด้านทางด้านทิศตะวันออก สาขาธนบุรี เพื่อรองรับลูกค้ากรุงเทพชั้น ในส่วนภูมิภาคเรามีสำนักงานสาขาจังหวัดระยองและสุราษฎร์ธานี และมีโครงการเปิดสำนักงานสาขาหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นกลุ่มบริษัทอันดับหนึ่งในการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมกับการบริการในระดับมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาในทุกภาคอุตสาหกรรม

จุดมุ่งหมาย

1. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทีเอ็นกรุ๊ปในด้านคุณธรรม จิตวิญญาณ และความรู้ความสามารถ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงานและการบริการ
2. มุ่งเป็นสังคมในการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ และพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในทุกด้าน
3. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
4. มุ่งดูแลใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม
5. เราเป็นกลุ่มบริษัทที่ยึดหลักธรรมภิบาลในการทำงาน และบริหารจัดการ
6. เราจะเจริญเติบโตพร้อมกับลูกค้า โดยทุ่มเทกำลัง และความสามารถในการพัฒนาและการบริการให้กับลูกค้า
7. เราจะเติบโตทางธุรกิจ และการเงินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Sales Engineer-วิศวกรขาย (ปทุมธานี อยุธยา)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน), ปทุมธานี(เมืองปทุมธานี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ทำงาน 1 เสาร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
- ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจัดทำเอกสาร เช่น ใบสั่งผลิต ใบเสนอราคา
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเชิญกลุ่มลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น งานสัมมนา, งานแสดงสินค้า, กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ฯลฯ
- รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เช่น ราคา, คุณสมบัติสินค้า, รายการส่งเสริมการขาย, เพื่อปรับปรุง, พัฒนาผลิตภัณฑ์ และนโยบายการขาย/การตลาด
- ร่วมวิเคราะห์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าประกอบการพิจารณาการให้เครดิต และติดตามลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนด
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้หรือผ่านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม เช่น Motor, Blower, Pump, Automation , Burner , ระบบบำบัดอากาศ หรือระบบกำจัดฝุ่น สินค้าเกษตร อุปกรณ์ล้างรถ
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล
- มี Notebook ส่วนตัว
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ค่ายานพาหนะ
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - เบี้ยขยัน
  - ค่าที่พัก (กรณีไปทำงานต่างจังหวัด)
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  - Incentive
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - ค่ายินดีมงคลสมรส
  - ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
  - กองทุนการศึกษา
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
  - รางวัลพนักงานดีเด่น
  - รางวัลวัฒนธรรมองค์กร S-M-I-L-E
  - กองทุนเงินกู้
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ค่าแนะนำเพื่อนสมัครงาน
  - โบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี
  - กฐินสามัคคี
  - ข้าวกลางวัน
  - ยูนิฟอร์ม
  - อุปกรณ์ Safety
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - เยี่ยมไข้กรณีเป็นผู้ป่วยใน
  - ของรับขวัญบุตร
  - รถรับ-ส่ง
  - Notebook
  - เลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและกีฬาสี
  - ทำบุญเดือนเกิดพนักงาน
  - สนามฟุตบอลและแบดมินตัน
  - วิปัสสนา
  - มาม่าช่วง OT
  - อบรมภาษาอังกฤษ
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ภาวิณี
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 084-555-2935
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณจีรภัทร์
  บริษัท เวนซ์ อินโฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  18/5 หมู่ที่ 13 ซอยวัดใหม่หนองพะอง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 84 , 539 , 170 , 123
   , 81 , 157 , 183

  • บางหว้า

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top