ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

-


เลขานุการ

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น(เมืองขอนแก่น)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : เวลาทำงานยืดหยุด เข้าช่วงเวลา 08.00-09.30 น. นับ 8 ชั่วโมง ไม่รวมพัก 12.00-13.00 น. และ ออกช่วงเวลา 17.00-18.30 น. ตัวอย่างเช่น เข้างาน 08.48 น. ออกงาน 17.48 น.
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานหลัก
- จัดทำร่างวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ตามที่กำหนด วางแผนนัดหมายการประชุมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมห้องประชุม ของว่างในระหว่างการประชุม อุปกรณ์ในห้องประชุม พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุม จดบันทึก และสรุปรายงานการประชุม
- กลั่นกรองข้อมูลที่เข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง E-mail หรือเอกสาร หนังสือ และรายงานต่างๆ จากภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ แจกแจง และสรุปงานที่ความซับซ้อน และหลากหลาย ในรูปแบบที่กระชับและผู้บริหารสามารถที่จะสอบทานได้อย่างรวดเร็ว
- จัดการตารางเวลา กลั่นกรองนัดหมายต่างๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดตารางการนัดหมายที่เหมาะสม
- จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจให้ทิศทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านการบริหารอื่นๆ และเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างหนังสือ จัดเตรียมข้อมูล แก้ไขข้อความ รูปแบบการนำเสนอ การสื่อสาร และเอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนด เพื่อเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาก่อนส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
- จัดการตารางการเดินทาง เส้นทางและรูปแบบการเดินทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ในการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น และตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับผู้บังคับบัญชา
- ติดตามงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูล และระดับความลับโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานอื่นๆ
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน และห้องประชุมที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้อง ประสานงานกับ Supplier หรือเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาตามที่กำหนด เพื่อให้การฝึกอบรมพนักงานตามความจำเป็นให้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ/เช่าอุปกรณ์
- ดูแลและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ด้านการขอซื้อ ปริมาณคงเหลือของเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และอุปกรณ์สำนักงาน
- ดำรงไว้ซึ่งความรู้ ทักษะในงาน และพัฒนาความรู้ และทักษะในงานให้เป็นปัจจุบันผ่านโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 - 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 6
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การด้านเลขาฯ 3 ปีขึ้นไป
3.มีทักษะด้านการประสานงานการสื่อสารที่ดี
4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
5.มีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC และ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีทักษะในด้านการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
7.มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน (Microsoft Office) ในระดับดีมาก
สวัสดิการ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - ประกันสังคม
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
  - ร้านค้าสวัสดิการ
  - รถรับส่งพนักงาน
  - ปรับประจำปี (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ/ดูงาน
  - เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
  - ชุดยูนิฟอร์ม
  - ทุนศึกษาต่อ
  - ทุนการศึกษาบุตรหลาน
  - กองทุนเงินกู้ยืม
  - กองทุนฌาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ
  - เงินช่วยเหลือเยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้
  - ตรวจร่างกายประจำปี
  - งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
  - งานกีฬาประจำปี
  - ห้องพยาบาล
  - สโมสรกีฬา
  - การพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : สุรสิทธิ์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 086-4582093
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  แผนกสรรหาบุคลากร
  ขอนแก่นแหอวน จำกัด
  250 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top