เกี่ยวกับเรา

บริษัท อนุสาร เชียงใหม่ จำกัด (เดิมห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อนุสารเชียงใหม่ จำกัด) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477 โดยคุณหลวงอนุสารสุนทร เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการบริหารบริษัทและกิจการต่างๆในเครืออนุสาร เช่น บริษัทเชียงใหม่พาณิชย์จำกัด (ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง), กิจการร่วมค้า ตลาดต้นลำไย, บริษัทคำเที่ยงพัฒนาจำกัด (ตลาดคำเที่ยง), บริษัทสุเทพจำกัด, บริษัทรินคำจำกัด, บริษัทสารภีกสิกรรมจำกัด และอื่นๆ เป็นต้นบริษัทฯกำลังมุ่งหน้าพัฒนากิจการ เพื่อพร้อมเติบโตเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์และตลาดค้าปลีกในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตอบสนองภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต 


ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (Chief Finance Officer)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่(เมืองเชียงใหม่)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระหน้าที่โดยย่อ
รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินของธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ

1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ
2 ควบคุม ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลการเงินและการบัญชี ทั้งหมดนอกของบริษัท และบริษัทในเครือ
3. ประสานงานและควบคุม ดูแลระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบรายงานทางบัญชีให้มีการดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี การเงิน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การสื่อสารข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคง
5 จัดการ ระบบข้อมูล/รายงาน ทางการเงิน และการบัญชีให้เป็นระบบงานที่ทันสมัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานการเงิน
วิเคราะห์ จัดทำ และนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้อย่างเป็นระบบ
นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณ ของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
วิเคราะห์แผนลงทุน ในความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการในอนาคตของกิจการและ วิเคราะห์ระยะเวลาการคืนทุน อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ
จัดทำและนำเสนอแผนการใช้เงินลงทุน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู้บริหาร
วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ อุตสาหกรรมเดียวกันได้


งานบัญชี และการวางแผนภาษี
ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางบัญชีและการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ และการบันทึกบัญชี
ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
วางแผนทางด้านภาษี ควบคุม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีเพื่อส่งหน่วยงานราชการ
งานบัญชีต้นทุน
วางระบบงานบัญชีต้นทุนและควบคุมระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กำหนดโครงสร้างวิธีคิดต้นทุน
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องต้นทุน
วิเคราะห์ประสิทธิภาพงานด้านต่างๆของกระบวนการลงทุน การเก็บรายได้ การจ่าย
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 35 - 45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ใช้โปรแกรมบัญชีได้หลากหลาย
2. มีความละเอียดรอบคอบ
3. มีใบอนุญาติจัดทำบัญชี
4. บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ บริหารการเปลี่ยนแปลง และ แก้ไข
ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : อริษา นิมมานเหมินท์
  เบอร์ผู้ติดต่อ :
  อีเมล : arisa.n@anusarn.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COMรับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  • ข้อมูลติดต่อ
  อริษา นิมมานเหมินท์
  บริษัท อนุสาร เชียงใหม่ จำกัด
  10,12,14 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top