เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ SHADOW GPS Tracking” ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์และพัฒนาซอฟแวร์ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนการพัฒนาและนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และมุ่งมั่นดำเนินการผลิต-จำหน่ายอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น กรุงเทพมหานคร กองทัพบก บริษัทขนส่งเอกชน บริษัทโลจิสติกชั้นนำ ฯลฯ และงานในส่วนรถบุคคล เป็นต้น ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS ทำให้บริษัท ฯ เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง


สินค้าและบริการ

HR Supervisor

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสามวา)
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ และผลประโยชน์อื่น ๆ
• สำรวจและวิเคราะห์หาความจำเป็นการฝึกอบรม (Training Need Survey) เพื่อวางแผนฝึกอบรมประจำปีและขออนุมัติงบประมาณ
• ควบคุม ดูแลและติดตามงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ได้ตามแบบคำขออัตรากำลังพลของต้นสังกัด สัมภาษณ์เบื้องต้นและสรุปผลให้ต้นสังกัดพิจารณา
• ควบคุมและดูแลสถิติการมาปฏิบัติงาน (Time Attendance) วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในแก้ไขหรือการลงโทษทางวินัย
• ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานธุรการ เช่น ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และชุดเครื่องแบบพนักงาน
• ควบคุมและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หากพนักงานฝ่าฝืนเสนอแนวทางการลงโทษทางวินัย
• สั่งงาน ควบคุม มอบหมายและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
• สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำปรึกษาพนักงานหน่วยงานต่าง ๆ
• สรุปผลการประเมินผลทดลองงานและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
• เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อและประสานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สนง.ประกันสังคม กรมการจัดหางาน สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานอื่น ๆ
• วางแผนกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน
• ควบคุมและดูแลข้อมูลตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO9001
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 4 - 6
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ
- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- การสื่อสารและการประสานงาน
- มีวินัยและตรงต่อเวลา
- การทำงานเชิงรุก (Proactive)
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • ทำงานที่บ้าน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - วันหยุดประจำปี
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าทำงานล่วงเวลา
  - ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  - ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  - ค่ายินดีมงคลสมรส
  - ทำงานที่บ้าน
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสังคม
  - ลาบวช
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  - โบนัสประจำปี
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@abs.co.th
 • hr@abs.co.th
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณมัญฑิตา ไชยแก้ว
  บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด
  111/11 มบ.ภัทรินทร์ 1 ซ.คู้บอน 35-37 ถ.คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top