• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
account services specialist visa work permit
1 ติดต่อประสานงานการต่ออายุ visa work permit ให้กับพนักงานต่างชาติ 2 ดำเนินการเรื่องเอกสาร visa work permit และเอกสารอื่นๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ตรวจสอบ และดำเนินการเรื่องเอกสารพนักงานต่างชาติให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่หมดอายุ 4 ดำเนินการเรื่องการรายงานตัว 90 วันของพนักงานต่างชาติ 5 ดำเนินการแจ้งเตือนพนักงานต่างชาติในเรื่องการขอ re entry permit 6 ประสานงานกับลูกค้าเพื่อบริการ payroll ดำเนินการเก็บค่าบริการ payroll service 7 จัดทำเงินเดือนพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือตามข้อตกลงของแต่ละลูกค้า 8 ดำเนินการ คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน 9 จัดทำและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการแต่ละลูกค้า 10 จัดทำและส่งรายงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องในการทำจ่ายเงินเดือน
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
บริษัท จิวเวลรี่ พลาเนท จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ออกแบบ พัฒนา และทบทวนนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายค้มครองแรงงาน วางแผนและกำหนดแนวทางด้านอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยกำหนดแนวทางการสรรหาว่าจ้าง การคัดเลือก และกระบวนการตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจว่าการว่าจ้างนั้นถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน สวัสดิการ แรงจูงใจต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน วางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาองค์กร และ การฝึกอบรม ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน กำหนดแนวทาง เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ยุติธรรม กำกับดูแลการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้น การลงโทษ พนักงานในองค์กร ติดต่อประสานกับผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและการสื่อสาร ดำเนินการ ดูแล กำกับงานที่เกี่ยวข้องกับงานราชการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหาย
นครปฐม , พุทธมณฑล
บริษัท เบนนิสัน บิสซิเนส จำกัด
ผู้จัดการโรงงาน
1 กำหนดนโยบายและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2 ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ kpi 3 ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับและเป็นไปตามเป้าหมาย kpi 4 ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ 5 ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน 6 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 7 ดูแลควบคุมประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือ เครื่องจักร 8 จัดทำและตรวจสอบรายงานด้านการผลิตประจำวัน สรุปรายเดือน รายงานฝ่ายบริหาร 9 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 10 งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง
Orchidjobs x JOBBKK
telesalesด่วนที่สุด
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานขายทางโทรศัพท์ telesales สัญญาจ้าง 4 เดือน ก ย ธ ค 64 telesales รายได้เฉลี่ย 15 000 20 000 บาท สถานที่ทำงาน ตึกทรู ทาวเวอร์ พัฒนาการ 34 รายละเอียดงาน 1 ก่อนทำงานไม่ต้องกังวลจะมีหลักสูตรและอบรมรวมถึงมีทดลองรับสาย เพื่อให้น้องๆได้เข้าใจมีทักษะในการทำงาน 2 งาน sales จะให้บริการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของทรูโดยการโทรออกไปหาลูกค้า เสนอขายเปลี่ยนโปรโมชั่นมือถือ เน็ตบ้าน กล่องทรูไอดีทีวี และ ทรูวิชั่น กับกลุ่มลูกค้ารายเดือน uppack เสนอขายกับกลุ่มลูกค้าเติมเงินให้เปลี่ยนเป็นรายเดือน pre to post เสนอขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ new sim และกลุ่มลูกค้า convergence ให้กับบริษัท เสนอขาย sim พร้อมมือถือ 5g เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้กับบริษัท 3 บริษัทมีฐานลูกค้าให้ 4 ดูแลยอดขายและ kpi ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 5 ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน สลับวันหยุด 6 เวลาปฏิบัติงาน 09 00 18 00 น target ในการรับสาย ทางเราจะทำงานวันละ 8 ชั่วโมง แต่เวลาในการรับสายจะต้องได้อย่างต่ำวันละ 4 ชั่วโมง แต่ถ้าวันไหน talktime ไม่ถึงจะต้องนั่งต่อให้ถึง 4 ชั่วโมง รับสาย 100 120 call day คุยกับลูกค้าอย่างต่ำวันละ 4 ชั่วโมง 2 สัปดาห์แรก ขาย target 4 sub ต่อวัน 2 สัปดาห์ต่อไป top up skill ขาย 5g device มี target 4 sub ต่อวัน เดือนที่ 3 เป็นต้นไปการ top up skill จะขึ้นอยู่กับหน่วยงาน require skill ใด โดยพนักงานทุกคนจะต้องพร้อมรับ skill เพิ่มขึ้น การ top up skill เพื่อเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายและเพิ่มค่าตอบแทน incentive kpi วินัยในการมาทำงาน ไม่มีลากิจ ลาป่วยได้เดือนละ 2 วัน attendance พนักงานไม่ขาดลา มาสาย โดยการลาทุกครั้งจะต้องแจ้ง supervisor ล่วงหน้า พฤติกรรมการทำงาน เดือนแรกของการปฏิบัติงานไม่สามารถลาใดๆได้ทุกกรณีต้องผ่านทดลองงานก่อน 1เดือนนับจากวันอบรม ต้องไม่มีเคสร้องเรียน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 727 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top