เกี่ยวกับเรา

           บริษัท ออโรส จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาที่เน้นด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมือง ตลอดจนการบริหารจัดการต่างๆ โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนและจัดทำผังเมือง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและจราจร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน โดยสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีภารกิจหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาประเทศ ผ่านการเข้าร่วมการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบอย่างครบวงจร จากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ          ขอบข่ายของการให้บริการของบริษัทฯ จึงเป็นไปอย่างครบวงจรนับตั้งแต่การสำรวจ การศึกษา การวิจัย การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนระบบงานการออกแบบเบื้องต้นและขั้นรายละเอียด การจัดทำเอกสารประกวดราคา การบริหารและดำเนินงานโครงการ การควบคุมการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล และการให้บริการในการดำเนินงานของระบบต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาการให้บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน


จำนวนประกาศงานทั้งหมด 11 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
คุณไพรัช อรุณศรีสุวรรณ (ตี๋เล็ก)
บริษัท ออโรส จำกัด 23/85 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • สาย 8, 73, 514,
    182, 27

  • ไม่มี

  • ลาดพร้าว

  • ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : 1. MRT ลาดพร้าว เดิน 900 เมตร หรือนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 20 บาท 2. รถเมล์สายที่ผ่าน สาย 8 สาย 73 สาย 514 สาย 182 สาย 27 ลงซอยลาดพร้าว 23 เดินเข้าซอย 600 เมตร หรือนั่งมอเตอร์ไซด์ รับจ้าง 10 บาท 3. ฝั่งรัชดา เข้าซอยรัชดา 30 ประมาณ 200 เมตร
หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top