เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเราประวัติบริษัทบริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนำเข้า ขายส่ง และขายปลีก เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย โดยก่อนที่จะอยู่ในรูปแบบบริษัท พวกเราดำเนินการเป็นร้านขายยา ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “โปร-ดรัก” ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่อำเภอด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เพื่อดำเนินการขายปลีกอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากนั้นเราได้พัฒนา และผันตัวเองเป็นผู้ค้าส่ง และ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังติดต่อ และเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลภายในประเทศไทย หน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐ และเอกชน อีกด้วยโดยทางบริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่พึงพอใจสูงสุด ทั้งก่อนและหลังการรับบริการโครงสร้างของบริษัทโครงสร้างของบริษัทแบ่งออกเป็น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์อยู่ในวงการสาธารณสุขประเทศไทยมากกว่า 10 ปี พร้อมทั้งมีฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง ทั้งหมด 6 ทีม ทีมละประมาณ 10-15 คน คอยประจำอยู่ในแต่ละภาคของประเทศไทย ที่พร้อมจะส่งมอบสินค้า ให้บริการ และดูแลหลังการขายอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คอยวิจัย พัฒนา ค้นหาสินค้าที่มีนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้นให้แก่ผู้ป่วย ช่วยลดทอนขั้นตอนยุ่งยากในการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์บริษัทของเราทุ่มเท ตั้งใจทำการตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีการกระจายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายรายหลัก (ประจำ 6 ภาค) และ รายย่อย (ร้านค้าปลีกมากกว่า 300 ร้านค้า และช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ) มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองและตอบโจทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หรือ หน่วยบริการทางด้านสุขภาพทั้งหมดภายในประเทศไทยสารจากบริษัท

บทบาทภายในประเทศบริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด มีเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย อย่างไรก็ตามเรายังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกสรรมาแล้วว่ามีคุณภาพจากหลายประเทศ ในราคาที่เหมาะสมให้กับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หรือ หน่วยบริการทางด้านสุขภาพทั้งหมดในประเทศไทยพร้อมทั้งการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าองค์กรธรรมาภิบาลด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเราจะนำเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้าของเรา และจะเป็นพันธมิตรที่ดี พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทผู้ผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้พร้อมต่อการให้บริการลูกค้า ทั้งก่อน และหลังการขาย โดยการให้ความรู้ หรือ ส่งเสริมกิจกรรมที่เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พวกเขาการบริการสำหรับลูกค้าของเราทั่วทั้งภูมิภาคบริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด มีทีมงานฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง ทั้งหมด 6 ทีม

ที่คอยดูแลลูกค้าทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

และมีศูนย์กระจายสินค้า 3 แห่ง ได้แก่ที่กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) จ.กาญจนบุรี (ภาคตะวันตก) จ.เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) และในอนาคตอันใกล้

บริษัทมุ่งหวังจะเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าให้ครบทุกภาคในประเทศไทย เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าให้ทั่วถึง ครอบคลุม และฉับไววิสัยทัศน์ในปี 2563-2565เป็นผู้นำเข้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในโสตศอนาสิกวิทยา (ENT)

เทคโนโลยีควบคุมพื้นที่ห่างไกล (Remote Area) ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆของโรงพยาบาล (Smart hospital)หลักการ
  • ค้นหาสินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก

  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จากการให้บริการโดยยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และซัพพลายเออร์ โดยวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับสินค้าที่นำเข้าทุกตัว และให้ความรู้แก่ทีมติดตั้งและซ่อมบำรุง เพื่อพร้อมสำหรับการให้บริการอย่างรวดเร็ว

  • สร้างพันธมิตรกับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หรือ หน่วยบริการทางด้านสุขภาพทั้งหมดโดยสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานนั้น

  • คืนกำไรให้สังคม โดยแบ่งปันผลกำไรบางส่วน จัดสรร เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยบริการทางด้านสุขภาพที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญพันธกิจเป็นผู้นำเข้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล และที่ใช้ในบ้าน

เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของบุคลกรทางการแพทย์ที่สะดวกสบายมากขึ้น และผลการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้อง

แม่นยำมากขึ้น ผ่านเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสมคุณค่าบริษัทยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เอาเปรียบคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้บริโภค รวมถึงทีมงานในบริษัท


จำนวนประกาศงานทั้งหมด 3 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
คุณภาวนา
บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จำกัด 311/42 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • 127,1024,1003

  • ไม่มี

  • คลองบางไผ่

  • ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : รถสองแถวสาย 1024 รถสองแถวสาย 1003
หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top