เกี่ยวกับเรา
บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด (SMV) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 จากการรวมตัวของกลุ่มสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจกลุ่มสัตว์เศรษฐกิจมากกว่า 15 ปี ส่งผลให้ผู้บริหารมีความเข้าใจถึงปัญหา และความต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ธุรกิจหลักจะเป็นการนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เศรษฐกิจครอบคลุมเกือบทุกประเภท
นอกจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เศรษฐกิจแล้ว SMV ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง ผ่านการลงทุนในการเปิดบริษํทย่อยอีกจำนวน 5 บริษัท โดยเรียนทุกบริษัทรวมกันว่า “ กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท หรือ SVG ” เพื่อประกิบธุรกิจในแต่ละด้านที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับการขยายตัวในการประกอบธุรกิจที่หลากหลายและครบวงจรยิ่งขึ้น
บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด ประกิบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านในการเพิ่มสารอาหารและประสิทธิภาพการเจริญเติบโตทางชีวภาพและภูมิต้านทาน สำหรับสัตว์เศรษฐกิจ
บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มสัตว์เลี้ยง
บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด ประกอบธุรกิจศึกษา วิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับด้านจุลชีววิทยา เคมี และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และองค์การภายนอก เพื่อตอบสนองปัญหา หรือความต้องการของลูกค้า
บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิตสินค้าให้กับกลุ่ม SVG และรับจ้างผลิต โดยนำงานวิจัยจากบริษัท บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด มาต่อยอดเพื่อผลิตเป็นสินค้า
บริษัท เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์เลี้ยง ในหลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน รัสเซีย เกาหลีใต้ จีน หรือประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพในด้านการเติบโตของตลาดกลุ่มสัตว์เศรษฐกิจและกลุ่มสัตว์เลี้ยง
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 5 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
แพทรีญา บัวแย้ม
กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท 8/112 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top