HR มือใหม่: เขาทำอะไรกัน

  • 31 มี.ค. 2557
  • 3845

           Human Resources หรือ HR มือใหม่ ต้องให้เวลาทุ่มเทในการศึกษาหลายๆ ด้าน ต้องเรียนรู้ทั้งงานบู๊และบุ๋น ทั้งการปฏิบัติงานในภาคสนามต้องสามารถเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน และต้องมีหลักในการทำงานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ใช่ทฤษฎีจ๋า ฝึกทั้งงานเอกสารการเขียน การพบปะต้อนรับผู้คน     HR ต้องสามารถทำงานได้หลากหลายบทบาท
           เราต้องศึกษาจากระบบงานเดิม และคนเก่าที่ทำมาก่อนหน้านี้ โดยศึกษาจากเอกสารเก่าๆ  แต่จะต้องบริหารเวลาให้ดี  ไม่ใช่วันๆ เอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่าน  ควรจะต้องเดินตรวจตราสถานที่ทำงาน และพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ ด้วย  งานหลักๆ ที่ HR ต้องเรียนรู้มี ดังนี้
          1)การสรรหาคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) การสัมภาษณ์พนักงานทุกระดับ จะทำให้เรารู้ว่าบริษัทไหนเป็นอย่างไร มีระบบงานที่ดีกว่าเราหรือไม่ สวัสดิการเป็นอย่างไร การอ่านประวัติของแต่ละบริษัทในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับการตลาด เราจะได้รู้ว่าบริษัทของเราเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เรามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร
          2) การบริหารค่าจ้างสวัสดิการ (Salary and Welfare) เราควรจะมีหนังสือการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการอย่างน้อย 1 เล่ม เราจะได้เห็นแนวโน้มการบริหารสวัสดิการ และทราบว่าบริษัทของเราสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ได้หรือไม่ ธุรกิจประเภทเดียวกันหรืออุตสากรรมในย่านเดียวกัน การว่าจ้างเป็นอย่างไร
          3) การบริหารแรงงานสัมพันธ์ เราจะต้องเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังกฎหมายจากอาจารย์ หรือวิทยากรเพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐาน และต้องหมั่นอ่านตัวอย่างฎีกาต่างๆเพิ่มเติม ซึ่งต้องใช้เวลาในการสะสมความรู้นานพอควร
          4) การบริหารงานบริหารคน HR จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรของทั้งองค์กร ดังนั้น   HR จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการบริหาร โดยศึกษาจากบทความและตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง
          5) การพัฒนาบุคลากร   HR จะต้องเข้าใจนโยบายของผู้บริหารและความต้องการในการฝึกอบรม จากนั้นจึงเสาะหาสถาบันฝึกอบรม หรือวิทยากรอิสสระ แต่หลักสูตรพื้นฐานที่ต้องจัด คือ การอบรมปฐมนิเทศ การอบรม OJT (On The Job Training) เพื่อให้พนักงานมีทักษะการทำงานเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 

 

เครดิต http://www.oknation.net/blog/Smartlearning/2012/03/12/entry-1

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top