HR คิดจะเปลี่ยนแปลง ต้องรอบคอบ

  • 31 มี.ค. 2557
  • 8379

           ผมได้รับคำถามจากเพื่อน HR ว่า ต้องการปรับปรุงระเบียบวิธีการจ่ายโบนัส ขอทราบข้อมูลวิธีการของแต่ละบริษัทเพื่อนำไปปรับปรุง ทำให้ผมกังวลใจว่า HR บาง ท่านได้รับข้อมูลไปแล้ว ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือจากเดิมที่เคยมี เคยทำเลย อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อองค์กรได้ จึงมีขัอแนะนำดังนี้

          การเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ หรือ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เราคิดว่าเป็นการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนั้น  HR ต้อง รอบคอบระมัดระวังเพราะการกระทำใดๆ ที่ทำให้พนักงานได้รับผลกระทบจากการได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานเคยได้รับ เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ได้เป็นคุณกว่า บางครั้งอาจเข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ซึ่งบริษัทที่มีสหภาพแรงงานก็มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ให้มีการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจากัน เมื่อตกลงแล้วจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้

          แต่ บริษัทที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ก็ใช่ว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เลย ต้องชี้แจงทำความเข้าใจผ่านผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ให้ทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้น อาจเกิดคลื่นใต้น้ำที่ไม่พึงพอใจต่อต้าน หรือจัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงานขึ้นมาก็ได้เช่นกัน

           ยกตัวอย่าง ได้แก่ HR คิดว่าการจ่ายโบนัสประจำปีในระบบเดิมไม่จูงใจให้พนักงานขยันทุ่มเททำงาน จึงคิดระบบใหม่ว่า พนักงานที่ผลงานเกรด A เคยได้รับโบนัส 2 เดือน จะปรับเพิ่มให้เป็น 2.5 เดือน โดยการไปลดโบนัสของพนักงานที่มีผลงานเกรด D ที่เคยได้รับโบนัส 1.5 เดือน ปรับลดเหลือ 1 เดือน ย่อมเกิดผลกระทบต่อพนักงานส่วนหนึ่ง ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

          แต่ ถ้าไม่เคยมีระเบียบกฎเกณฑ์มาก่อนเลย เช่น ค่าทักษะฝีมือ บริษัทต้องการจูงใจให้พนักงานที่มีทักษะความชำนาญในงานช่างได้พัฒนาฝีมือ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนให้ เรื่องนี้ก็ต้องมีความรอบคอบในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาตัดสิน ว่าใครที่จะได้รับค่าทักษะฝีมือบ้าง ใครทำหน้าที่ในการตรวจสอบ วิธีการทดสอบเป็นอย่างไร และเมื่อใดที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนี้  

          ดังนั้น การที่ HR จะ เปลี่ยนแปลงใดๆ ควรต้องศึกษาข้อมูลไตร่ตรองและปรึกษาผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ รอบคอบ ตลอดจนกำหนดขั้นตอนการชี้แจงทำความเข้าใจให้ดี มิฉะนั้นอาจเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่อาจเกิดปัญหาบานปลายได้ ซึ่งความละเอียดรอบคอบนี้จะแตกต่างจากประเด็น คุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (Change Management) ที่กล่าวถึง คน HR ต้องเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนหน้าที่ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเผชิญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

เครดิต    http://www.oknation.net/blog/Smartlearning/2011/06/02/entry-1

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top